Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
ISP - Úřad práce, 9. ročník
31
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení
Naše první vysvědčení!
Vysvědčení na Lysé hoře 2024
Pololetní vysvědčení jsme předávali v ostravském kině
Vysvědčení, I. pololetí
Vysvědčení na Lysé hoře
Filmové představení - dobrodružný film Wonka
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení, I. stupeň
1
Nejúspěšnější soutěžící - Tereza Satke
Pustevny - 1. st. + Motýlci MŠ
Pustevny v zimě - výlet I. stupeň + předškoláci
2
Pololetní prázdniny
3 4
5 6 7 8 9
Dětská scéna 2024
Školní kolo recitační soutěže I. stupně
10
Společné bruslení
SPOLEČNÉ SOBOTNÍ BRUSLENÍ
11
12
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
13
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
14
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
15
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
16
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
17 18
19
Ekologický výukový program Sadařův rok v MŠ
20
Slavíme Masopust v MŠ
eTwinning - online setkání - 2/2024
6. třída na přehlídkovém molu
21
eTwinning - online setkání - 2/2024
22 23 24 25
26 27 28 29 1
"To dám"
2 3
Drobečková navigace

Úvod > Zápisy >

Základní škola

Zápis do 1. třídy 2024-2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2024-2025.

Zápis k povinné školní docházce v Základní škole v Šilheřovicích se uskuteční v termínu  od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024. V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, budou zapsáni děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018, a to včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2024.

Na naší škole proběhne zápis do 1. třídy, v budově základní školy na ulici Střední 29, a to ve dnech:

 

úterý 09. 04. 2024, od 10.00 – do 16.00 hodin

úterý 16. 04. 2024, od 10.00 – do 16.00 hodin

 

Rezervovat si vhodný termín pro osobní podání žádosti k zápisu můžete zde. 

 

V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (ředitel školy tel.: +420 777 638 306, reditel@skolasilherovice.cz

nebo zástupkyně ředitele školy zastupkyne@skolasilherovice.cz).

 

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

download-pdf-3660827_960_720.png Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

2. Zápisní list pro školní rok 2024-2025

download-pdf-3660827_960_720.png Zápisní list žáka školní rok 2024-2025

 

3. Rodný list dítěte – kopie

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Jak probíhá zápis?

Při příchodu do školy vás přivítají pedagogové naší školy. Po předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte v označené místnosti obdržíte od pedagogického pracovníka školy registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto číslem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do naší školy.

 

Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

1. formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2.

2. motivační část – rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti a posouzení dovedností v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy. Nejedná se o přijímací zkoušky!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

download-pdf-3660827_960_720.png Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Oznámení o přijetí

Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Šilheřovice je možné dne 30. 04. 2024 od 13 do 15 hodin u ředitele školy.

 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – svého dítěte.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

 

 

K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi, kteří nemají trvalý pobyt v obci Šilheřovice!

 

Jak můžete svému dítěti pomoci? 

download-pdf-3660827_960_720.png Desatero pro rodiče
download-pdf-3660827_960_720.png Hry podporující školní připravenost ...a nejen tu
download-pdf-3660827_960_720.png Jak vybrat školní brašnu

 

 Den otevřených dveří.png

 

PROČ K NÁM.png

Zápis 2023.png