Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Školní focení tříd
28
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Sportovní hry v MŠ
29
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
30
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
ZÁŽITKOVÉ UČENÍ a vlastní kreativita dětí v MŠ
31
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Indián tady, Indián tam, Indián všude, kam se podívám.
Den dětí 1. a 5. třídy
Den dětí – HopJump aréna Ostrava
Den dětí
1
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
2
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
3
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
4
Výlet žáků 1. třídy z Šilheřovic do Ostravy: Den plný zážitků a objevování!
5
Přátelák ve vybíjené
Rothschildové a jejich volnočasové aktivity
Vybíjená na ZŠ Formana - Ostrava
6
Akce Integrovaného záchranného systému v Hlučíně
Výlet na farmu Vitaminátor dětí z MŠ
7
Hornické muzeum, Poklady Landeku
Koloběžky do škol
Den zdraví - akce pro VIII. třídu
Koloběžky do škol
8 9
10
Výsledky sběru papíru
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
11
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
Den dětí v Chalupkách, MŠ
12
EkoFarma Bezdínek, exkurze 8. ročník
13
Startuje e-shop se školní kolekcí!
Náš první volejbalový turnaj
14 15 16
DEN OTCŮ
17
Barevný týden na prvním stupni naší školy
18
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Rozloučení s předškoláky (PASOVÁNÍ)
Ludgeřovická stíhačka
19
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Šilheřovický pětiboj
T-mobile Olympijský běh - celá škola
20
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
21
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
Bonatrans Bohumín exkurze, 8. ročník
22 23
24
Parasport festival 2024
25 26
Zrcadlový den - SPOLUPRÁCE SE SCHOOLS UNITED - HRDÁ ŠKOLA
27
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
28
Vysvědčení
29
Slavnosti obce
30
Drobečková navigace

Úvod > Zápisy >

Základní škola

Zápis do 1. třídy 2024-2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2024-2025.

Zápis k povinné školní docházce v Základní škole v Šilheřovicích se uskuteční v termínu  od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024. V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, budou zapsáni děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018, a to včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2024.

Na naší škole proběhne zápis do 1. třídy, v budově základní školy na ulici Střední 29, a to ve dnech:

 

úterý 09. 04. 2024, od 10.00 – do 16.00 hodin

úterý 16. 04. 2024, od 10.00 – do 16.00 hodin

 

Rezervovat si vhodný termín pro osobní podání žádosti k zápisu můžete zde. 

 

V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu:

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy tel.: +420 777 638 306, reditel@skolasilherovice.cz nebo

Mgr. Pavla Kačmářová, zástupkyně ředitele školy, 558 844 453, zastupkyne@skolasilherovice.cz).

 

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

download-pdf-3660827_960_720.png Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

2. Zápisní list pro školní rok 2024-2025

download-pdf-3660827_960_720.png Zápisní list žáka školní rok 2024-2025

 

3. Rodný list dítěte – kopie

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Jak probíhá zápis?

Při příchodu do školy vás přivítají pedagogové naší školy. Po předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte v označené místnosti obdržíte od pedagogického pracovníka školy registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto číslem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do naší školy.

 

Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

1. formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2.

2. motivační část – rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti a posouzení dovedností v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy. Nejedná se o přijímací zkoušky!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

download-pdf-3660827_960_720.png Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Oznámení o přijetí

Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Šilheřovice je možné dne 30. 04. 2024 od 13 do 15 hodin u ředitele školy.

 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – svého dítěte.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

 

 

K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi, kteří nemají trvalý pobyt v obci Šilheřovice!

 

Jak můžete svému dítěti pomoci? 

download-pdf-3660827_960_720.png Desatero pro rodiče
download-pdf-3660827_960_720.png Hry podporující školní připravenost ...a nejen tu
download-pdf-3660827_960_720.png Jak vybrat školní brašnu

 

 

 

Den otevřených dveří.png

 

PLAKÁT ZÁPIS 1. TŘÍDA (2).png 

 

PLAKÁT ZÁPIS - PROČ K NÁM - co nabízíme.png