Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Školní focení tříd
28
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Sportovní hry v MŠ
29
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
30
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
ZÁŽITKOVÉ UČENÍ a vlastní kreativita dětí v MŠ
31
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Indián tady, Indián tam, Indián všude, kam se podívám.
Den dětí 1. a 5. třídy
Den dětí – HopJump aréna Ostrava
Den dětí
1
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
2
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
3
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
4
Výlet žáků 1. třídy z Šilheřovic do Ostravy: Den plný zážitků a objevování!
5
Přátelák ve vybíjené
Rothschildové a jejich volnočasové aktivity
Vybíjená na ZŠ Formana - Ostrava
6
Akce Integrovaného záchranného systému v Hlučíně
Výlet na farmu Vitaminátor dětí z MŠ
7
Hornické muzeum, Poklady Landeku
Koloběžky do škol
Den zdraví - akce pro VIII. třídu
Koloběžky do škol
8 9
10
Výsledky sběru papíru
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
11
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
Den dětí v Chalupkách, MŠ
12
EkoFarma Bezdínek, exkurze 8. ročník
13
Startuje e-shop se školní kolekcí!
Náš první volejbalový turnaj
14 15 16
DEN OTCŮ
17
Barevný týden na prvním stupni naší školy
18
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Rozloučení s předškoláky (PASOVÁNÍ)
Ludgeřovická stíhačka
19
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Šilheřovický pětiboj
T-mobile Olympijský běh - celá škola
20
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
21
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
Bonatrans Bohumín exkurze, 8. ročník
22 23
24
Parasport festival 2024
25 26
Zrcadlový den - SPOLUPRÁCE SE SCHOOLS UNITED - HRDÁ ŠKOLA
27
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
28
Vysvědčení
29
Slavnosti obce
30
Drobečková navigace

Úvod > Domoškoláci > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

DomoŠkoláci

Individuální (domácí) vzdělávání

Naše škola poskytuje kromě běžné denní výuky i možnost individuálního vzdělávání. To se řídí podle § 40 a § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jsme obecná škola rodinného typu se značnými možnostmi individuálního přístupu k žákům. Uvědomujeme si, že individuální přístup je podmínkou kvality života žáků a podporuje jejich osobnostní rozvoj, ať už jde o žáky v běžném školním režimu, nebo domácím. Proto Vás velmi rádi podpoříme v rozhodnutí vzdělávat děti v domácím prostředí právě pod záštitou naší školy, která těmto individuálně vzdělávaným žákům nabízí výukovou a metodickou podporu během celého školního roku.

Za vzdělání dětí jsou zodpovědní rodiče, kteří však mají možnost se kdykoliv obrátit na školního učitele-mentora s jakýmkoliv dotazem nebo prosbou o pomoc či radu. Mohou se rovněž obrátit přímo na učitele naší školy, kteří jim ochotně pomohou a předají své zkušenosti, jak nejlépe zvládat výuku konkrétního vyučovacího předmětu a porozumět danému učivu. Společným úsilím Vám rádi pomůžeme. Doporučíme vhodné postupy a materiály a věříme, že zcela jistě najdeme cestu, jak nejlépe podpořit dítě ve vývoji a výuce s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a schopnostem. Týká se to rovněž žáků se speciálními vzdělávacími zkušenostmi, s nimiž máme letité zkušenosti. Individuálně vzděláváni žáci se také mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň a jejich přítomnost je vždy na těchto akcích vítána.

Školský zákon ukládá povinnost hodnocení žáků na konci příslušného pololetí. Toto hodnocení při individuálním vzdělávání probíhá na základě předložení komplexního portfolia žáka a řízeným rozhovorem žáka a učitele-mentora dochází za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů k ověření získaných znalostí, schopností a dovedností žáka. Vše probíhá v příjemném prostředí i atmosféře. Na konci roku pak děti obdrží vysvědčení.

V případě zájmu o zapsání Vašeho dítěte do režimu individuálního vzdělávání kontaktujte, prosím:

 

DomoŠkoláci

Zástupce ředitele školy

Mgr. Zdeňka Komůrková

komurkova@skolasilherovice.cz

+420 558 844 452

Mentorky

Mgr. Magdalena Brchaňová, Ph.D.

brchanova@skolasilherovice.cz

+420 733 184 258

 

Mgr. Lucie Římanová

rimanova@skolasilherovice.cz

+420 776 309 687

 

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy! Těšíme se na Vás!

Žádost o přestup žáka.pdf

Žádost o INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - §41 - DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ.pdf

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf - DO 1. TŘÍDY

Zápisní list žáka školní rok.pdf - DO 1. TŘÍDY

 

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,
  2. uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
  3. důvody pro individuální vzdělávání žáka,
  4. popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
  5. doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
  6. seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedení v § 27 odst. 1 ŠZ,
  7. další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
  8. vyjádření školského poradenského zařízení.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy, a to v rámci správního řízení), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

Individuální vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup.

Individuální vzdělávání je forma vzdělávání, přesto si stát nechává určité kontrolní mechanismy (např. kontrolní činnost ČŠI).

Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání.

Vše ostatní je v kompetencích zákonných zástupců.

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka, pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb, které škola nabízí zdarma.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

Fotogalerie

 

Fakta a mýty o domácím vzdělávání.pdf