Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Školní focení tříd
28
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Sportovní hry v MŠ
29
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
30
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
ZÁŽITKOVÉ UČENÍ a vlastní kreativita dětí v MŠ
31
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Indián tady, Indián tam, Indián všude, kam se podívám.
Den dětí 1. a 5. třídy
Den dětí – HopJump aréna Ostrava
Den dětí
1
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
2
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
3
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
4
Výlet žáků 1. třídy z Šilheřovic do Ostravy: Den plný zážitků a objevování!
5
Přátelák ve vybíjené
Rothschildové a jejich volnočasové aktivity
Vybíjená na ZŠ Formana - Ostrava
6
Akce Integrovaného záchranného systému v Hlučíně
Výlet na farmu Vitaminátor dětí z MŠ
7
Hornické muzeum, Poklady Landeku
Koloběžky do škol
Den zdraví - akce pro VIII. třídu
Koloběžky do škol
8 9
10
Výsledky sběru papíru
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
11
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
Den dětí v Chalupkách, MŠ
12
EkoFarma Bezdínek, exkurze 8. ročník
13
Startuje e-shop se školní kolekcí!
Náš první volejbalový turnaj
14 15 16
DEN OTCŮ
17
Barevný týden na prvním stupni naší školy
18
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Rozloučení s předškoláky (PASOVÁNÍ)
Ludgeřovická stíhačka
19
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Šilheřovický pětiboj
T-mobile Olympijský běh - celá škola
20
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
21
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
Bonatrans Bohumín exkurze, 8. ročník
22 23
24
Parasport festival 2024
25 26
Zrcadlový den - SPOLUPRÁCE SE SCHOOLS UNITED - HRDÁ ŠKOLA
27
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
28
Vysvědčení
29
Slavnosti obce
30
Drobečková navigace

Úvod > > Projekty

Projekty


Novější 1

HRDÁ ŠKOLA

Více

Publikováno 28. 5. 2024

Digitalizace škol

Více

Publikováno 11. 3. 2024 14:40

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Logo Evropské Unie

Cílem projektu je vytvoření odborné digitální jazykové učebny, která vznikne spojením stávající učebny fyziky a přilehlého kabinetu (stávající učebna fyziky již pozbyla na svém významu, neboť naše škola úspěšně dokončila realizaci nové moderní učebny přírodních věd v jiné části budovy) sloužící převážně k výuce cizích jazyků – anglického a německého (nicméně v učebně se počítá i s výukou informační a komunikační technologie a matematiky).

Více

Publikováno 27. 9. 2023 22:06

Ovoce a zelenina do škol

Logo Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je zapojena v projektu "Ovoce a zelenina do škol". Vše dodává firma MK Fruit s.r.o. Je to schválený dodavatel školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy dětí.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 22:01

Mléko do škol

Logo Mléko do škol

Naše škola je zapojena v projektu "Mléko do škol". Vše dodává firma MK Fruit s.r.o. Je to schválený dodavatel školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy dětí.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:58

Šablony II. Ze školy do života

Logo EU

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:53

MAP - Místní akční plán II

Navazuje na projekt Místní akční plán a umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:50

Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Logo EU

Cílem projektu je modernizace stávající, nevyužívané učebny (dnes tato učebna slouží spíše jako zázemí pro odkládání pomůcek), na odbornou učebnu sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:48

Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Šilheřovice

Logo EU

Projekt: Rekonstrukce hřiště základní školy v Šilheřovicích Dotace: 3.472.000,- Kč Program: Podpora rozvoje regionů 2019+ Dotační titul č. 6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce hřiště pro žáky základní a mateřské školy. Nové multifunkční hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním nejen kolektivních sportů.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:40

Prohloubení spolupráce základních škol na česko-polském pohraničí

Logo EU Překračujeme hranice 2014-2020

Projekt bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi základními školami z českých Šilheřovic a polských Chalupek. Předpokládané aktivity projektu budou směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků obou škol a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně budou konat polsko-české integrační akce.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:31

Novější 1