Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
ISP - Úřad práce, 9. ročník
31
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení
Naše první vysvědčení!
Vysvědčení na Lysé hoře 2024
Pololetní vysvědčení jsme předávali v ostravském kině
Vysvědčení, I. pololetí
Vysvědčení na Lysé hoře
Filmové představení - dobrodružný film Wonka
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení, I. stupeň
1
Nejúspěšnější soutěžící - Tereza Satke
Pustevny - 1. st. + Motýlci MŠ
Pustevny v zimě - výlet I. stupeň + předškoláci
2
Pololetní prázdniny
3 4
5 6 7 8 9
Dětská scéna 2024
Školní kolo recitační soutěže I. stupně
10
Společné bruslení
SPOLEČNÉ SOBOTNÍ BRUSLENÍ
11
12
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
13
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
14
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
15
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
16
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
17 18
19
Ekologický výukový program Sadařův rok v MŠ
20
Slavíme Masopust v MŠ
eTwinning - online setkání - 2/2024
6. třída na přehlídkovém molu
21
eTwinning - online setkání - 2/2024
22 23 24 25
26 27 28 29 1
"To dám"
2 3
Drobečková navigace

Úvod > > Projekty

Projekty


Novější 1

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Logo Evropské Unie

Cílem projektu je vytvoření odborné digitální jazykové učebny, která vznikne spojením stávající učebny fyziky a přilehlého kabinetu (stávající učebna fyziky již pozbyla na svém významu, neboť naše škola úspěšně dokončila realizaci nové moderní učebny přírodních věd v jiné části budovy) sloužící převážně k výuce cizích jazyků – anglického a německého (nicméně v učebně se počítá i s výukou informační a komunikační technologie a matematiky).

Více

Publikováno 27. 9. 2023 22:06

Ovoce a zelenina do škol

Logo Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je zapojena v projektu "Ovoce a zelenina do škol". Vše dodává firma MK Fruit s.r.o. Je to schválený dodavatel školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy dětí.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 22:01

Mléko do škol

Logo Mléko do škol

Naše škola je zapojena v projektu "Mléko do škol". Vše dodává firma MK Fruit s.r.o. Je to schválený dodavatel školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy dětí.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:58

Šablony II. Ze školy do života

Logo EU

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:53

MAP - Místní akční plán II

Navazuje na projekt Místní akční plán a umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:50

Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Logo EU

Cílem projektu je modernizace stávající, nevyužívané učebny (dnes tato učebna slouží spíše jako zázemí pro odkládání pomůcek), na odbornou učebnu sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:48

Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Šilheřovice

Logo EU

Projekt: Rekonstrukce hřiště základní školy v Šilheřovicích Dotace: 3.472.000,- Kč Program: Podpora rozvoje regionů 2019+ Dotační titul č. 6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce hřiště pro žáky základní a mateřské školy. Nové multifunkční hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním nejen kolektivních sportů.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:40

Prohloubení spolupráce základních škol na česko-polském pohraničí

Logo EU Překračujeme hranice 2014-2020

Projekt bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi základními školami z českých Šilheřovic a polských Chalupek. Předpokládané aktivity projektu budou směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků obou škol a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně budou konat polsko-české integrační akce.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:31

Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí

Logo EU Překračujeme hranice 2014-2020

Projekt  bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi základními školami z českých Šilheřovic a polského Tworkova. Předpokládané aktivity projektu budou směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků obou škol, jejich příbuzných a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně budou konat polsko-české integrační akce.

Více

Publikováno 27. 9. 2023 21:27

Společně můžeme více - 20 let spolupráce MŠ v Chalupkach a Šilheřovicích

Logo EU Překračujeme hranice 2014-2020

Projekt řeší problém chybějící infrastruktury a široce pojatého prostoru pro pokračování a prohlubování spolupráce mezi předškoláky v Chalupkách a Šilheřovicích. Tyto instituce úspěšně spolupracují již 20 let. Projekt umožní rozšířit dostupné aktivity a společné akce nejen těmi pořádanými v interiérech, ale i v exteriéru, což je v dnešní době velmi významné, protože u dětí sledujeme snížení pohybové aktivity a zvýšení obezity.

Více

Publikováno 26. 9. 2023 21:44

Novější 1