Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání


Děkujeme, paní Václavíková.

Děkujeme, paní Václavíková.

V sobotu 30. května 2020 proběhlo slavnostní otevření našeho školního hřiště, projektu, jehož předmětem bylo vybudovat nové multifunkční hřiště, které umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním nejen kolektivních sportů.

Poslední třešinkou na dortu byla betonová zeď, kterou svým mistrovským uměním namalovala paní MgA. Dagmar Václavíková, za což bychom jí chtěli vyjádřit velké DÍKY! Na velkoplošném obraze se podílely také firmy Amfol a Štota – výškové práce, kteří namalovali na tuto zeď modrý podklad.

Budeme se těšit, že všichni, kteří budou hřiště používat, se zde budou cítit skvěle.  

Vaše Škola Šilheřovice

 

 

 


NEHULÍME, KRESLÍME, 11. 9. 202

NEHULÍME, KRESLÍME, 11. 9. 202

V pátek 11. 9. 2020 se žáci horního stupně zúčastnili programu „NEHULÍME, KRESLÍME”, který se uskutečnil v tělocvičně. Pod vedením ilustrátora dětských knih, pana Adolfa Dudka, se naučili pomocí základních geometrických tvarů, čtverce, obdélníka a kruhu, nakreslit 4 obrázky, a to krajinu, město, lidskou hlavu a lidské tělo. Vše bylo žákům zprostředkováno názornou a vtipnou formou. Pan Dudek zapojil do programu nejen jednotlivé žáky, ale také vyučující. Na konci programu jsme mohli společnými silami rozluštit několik kreslených hádanek  a rébusů. Tímto bych chtěla panu ilustrátorovi poděkovat, a kdyby měl zase někdy cestu kolem, mohl by se v naší škole zastavit i u menších žáků a něco hezkého nakreslit i jim a třeba je také něco nového naučit.

Mgr. Lucie Köşe

 


Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10. 9. 2020

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10. 9. 2020


ROUŠKY DO ŠKOL OD 10. ZÁŘÍ 2020!

ROUŠKY DO ŠKOL OD 10. ZÁŘÍ 2020!

V souvislosti s nařízením vlády České republiky žádáme rodiče žáků Základní školy v Šilheřovicích, aby od čtvrtku 10. září vybavili své děti do školy rouškami.

Děkujeme za pochopení.


PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ, 4. 9. 2020

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ, 4. 9. 2020

V pátek 4. 9. 2020 byli žáci 2. třídy ZŠ a MŠ Šilheřovice slavnostně pasováni v místní knihovně na ČTENÁŘE. Novopečení čtenáři slíbili, že budou číst rádi a pravidelně, ke knížkám se budou chovat hezky a opatrně a knížka se stane jejich kamarádem. Aby se však z žáků stali praví rytíři Řádu čtenářů, museli prokázat své schopnosti a dovednosti. Za pět splněných úkolů získali pět zlatých klíčů, kterými poté společně odemkli zlé kouzlo kouzelníka Nečtenáře a tím osvobodili princeznu Čítanku z jejího zakletí. Děkujeme paní knihovnici za milé přijetí, výborné občerstvení a krásný dárek v podobě dětské knížky pro každého žáka.

Mgr. Pavla Kalvarová


Náš první školní den - Prvňáček 2020

Náš první školní den - Prvňáček 2020

Tak a je to tady! 1. školní den! Jaký asi bude? A jaká je ta škola? A co se tam bude všechno dělat? A kdy už půjdem? A … ? a spoustu dalších otázek pokládaly děti svým rodičům. Není divu, nemohly se dočkat. Potkali jsme se v kulturním domě, přestože venku lilo jak z konve, všichni měli dobrou náladu. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká. Děti ze 4. třídy si s paní zástupkyní připravily hezké básničky a písničky. Pan starosta nám nabídl doučování z matematiky a pan farář slíbil, že pomůže s „žehlením“ průšvihů. Taky jsme viděli skvělou mažoretku Petru Čejkovou, která nám ukázala, že když budeme chtít, dosáhneme na hvězdy. Všichni jsme se už ale nemohli dočkat, až půjdeme do školy. Když jsem odemkla dveře třídy, připadala jsem si jako v televizním pořadu „Jak se staví sen“. Děti nadšeně vtrhly dovnitř a s jiskřičkami v očích hlasitě chválily a objevovaly, co všechno tu máme. Náš 1. společný den byl opravdu kouzelný. Dětem i jejich rodičům přeji, ať si užijí každičký den, který na ně v 1. třídě čeká. Nám všem začíná „něco“ nového.                                                                         

Mgr. Iva Fichnová, tř. uč. 1. roč.


Slavnostní uvítání žáků I. třídy

Slavnostní uvítání žáků I. třídy


Organizace prvního školního týdne 2020/2021

Organizace prvního školního týdne 2020/2021

Školní družina bude fungovat v běžném režimu od středy 2. 9. 2020.


Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

 

Více informací najdete zde.