Mimořádné opatření, 1. 3. 2021

Mimořádné opatření, 1. 3. 2021

Omezení provozu škol a školských zařízení Od 1. března 2021 0:00 hodin se Nařízením Vlády ČR ze dne 24. února 2021 a dalších aktualizací na území celé České republiky v oblasti školství nařizuje: 

Mateřská škola:

Provoz MŠ bude přerušen (prezenční výuka neprobíhá), strava všem dětem je odhlášena od 1. 3. 2021 - nárok na stravu není. Žáci plnící povinnou předškolní docházku (předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let) budou informováni o způsobu plnění vzdělávání během pondělí a úterý příštího týdne.

Základní škola

1. a 2. ročník:

Výuka bude probíhat ONLINE, více upřesní třídní učitelé (email, Skype, telefon), zpravidla 2 vyučovací hodiny denně (dle skupin). Stravování je možné po přihlášení ke stravování v SŠ Šilheřovice, odběr stravy mezi 11:15-12:00 u výdejního okénka. 

3. - 9. ročník:

Výuka ONLINE probíhá dle stálého rozvrhu hodin, stravování je možné po přihlášení ke stravování v SŠ Šilheřovice, odběr stravy mezi 11:15-12:00 u výdejního okénka.  

Žáci, kteří nemohou být online, svou nepřítomnost omluví včas třídnímu učiteli (v souladu se školským zákonem a školním řádem).

ŠKOLNÍ DRUŽINA JE UZAVŘENA!

Celá situace nás velmi mrzí, avšak doufejme, že se již brzy vrátí do "normálu" a budeme se moci s dětmi opět setkat. 

 
Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

 

Usnesení Vlády

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Informace k výuce od 2. pololetí, 01. 02. 2021

Informace k výuce od 2. pololetí, 01. 02. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

zveřejňujeme nový rozvrh hodin, který bude od tohoto pololetí stálýpo celou dobu online výuky. Bylo přáním některých rodičů i nás pedagogů, aby rozvrhy byly neměnné. Proto jsme tomuto přání vyhověli, pouze předměty výchovného charakteru (HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ ČINNOSTI A TĚLESNÁ VÝCHOVA) v rozvrhu hodin chybí. Do těchto předmětů budou i nadále zadávány úkoly formou samostudia, případně proběhnou konzultace, které budou nasazovány po domluvě vyučujících s žáky. 

Věřím, že tímto rozvrhem docílíme také pravidelné výuky, která bude přínosnější pro Vás, pro Vaše děti i pro nás. Případné změny v RH budou samozřejmě s předstihem oznámeny (např. z důvodu nemoci vyučujícího). 

Děkujeme Vám a přejeme Vašim dětem úspěšné druhé pololetí školního roku 2020/2021. 

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

Rozvrh hodin platný od 01. 02. 2021