Provoz školy od 10. května 2021

Provoz školy od 10. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

konečně jsme se dočkali alespoň částečného návratu žáků do škol.

Od pondělí 10. května 2021 je umožněna na základních školách osobní přítomnost žáků nejenom prvního, ale i druhého stupně, opět v rotačním režimu. V naší škole bude výuka probíhat takto:

Mateřská škola

Provoz je plně obnoven pro všechny děti, bez povinnosti jejich testování.
Děti nemusí nosit roušky ani respirátory po celou dobu své přítomnosti v mateřské škole.

Všichni rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě k docházce, si prosím nejprve objednejte stravu na SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.


Základní škola

· týden od 10. do 14. května 2021 (lichý týden)
1. stupeň: prezenční výuka pro žáky 1., 4. a 5. ročníku a skupiny IZS z 2. a 3. ročníku (ostatní děti z 2. a 3. ročníku zůstávají doma na distanční výuce).
2. stupeň: prezenční výuka pro žáky 7. a 8. ročníku (6. a 9. ročník pokračuje v distančním vzdělávání).

· týden od 17. do 21. května 2021 (sudý týden)
1. stupeň: prezenční výuka pro žáky 2. a 3. ročníku a skupiny IZS z 1., 4. a 5. ročníku (ostatní děti z 1., 4. a 5. ročníku zůstávají doma na distanční výuce).
2. stupeň: prezenční výuka pro žáky 6. a 9. ročníku (7. a 8. ročník pokračuje v distančním vzdělávání).

 Rozvrhy hodin, včetně učeben, jsou standardně zveřejněny v programu Bakaláři (jsou odlišné pro distanční a prezenční výuku).

Testování
· Od 3. 5. se budou žáci 1. stupně testovat antigenními testy jen jednou týdně, a to vždy v pondělí. (V případě nepřítomnosti žáka v den termínu testování ve škole se provede testování v den jeho příchodu, případně v ranní ŠD).

· Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. (V případě nepřítomnosti žáka v den termínu testování ve škole se provede testování v den jeho příchodu.)

· Testování bude probíhat v kmenové třídě nebo v určené učebně na začátku první vyučovací hodiny.

· K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

· Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy – Singclean (s odběrem z přední části nosu).

· V případě testování žáků 1. - 3. tříd je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce (ve vchodu do tělocvičny).

· Neúčast na testování znemožňuje přítomnost ve výuce, škola eviduje absenci jako omluvenou a nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude však poskytovat přiměřenou studijní podporu.

·  Testování se neprovádí u žáků
a)     kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
b)     kteří prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).

· V případě pozitivního výsledku testování
a) v pondělí – žák odchází domů (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě jeho souhlasu),
b) ve čtvrtek – žák odchází domů a také žáci, se kterými byl v kontaktu v posledních dvou dnech (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě souhlasu ZZ).

Hygienická opatření
· Žáci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor (vybavte děti náhradní rouškou + sáček na odložení roušky během stravování a svačinky).

· Na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

· Ve vnitřních prostorech budov (včetně škol) je povinnost nosit ochranný prostředek (respirátor, chirurgickou roušku, látkové roušky nejsou přípustné).

· Větrání bude prováděno každých 30 minut v minimálním rozsahu 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny.

· V případě pěkného počasí bude využívána i doporučená venkovní výuka.

· Zpěv je do odvolání zakázán.

· Sportovní činnosti v rámci tělesné výchovy budou probíhat pouze ve venkovních prostorech.

· Do školní jídelny budou děti přicházet podle rozpisu a pokynů pedagogických pracovníků a tak, aby se omezil kontakt různých tříd v jídelně.

· V prostorech školní jídelny je nutné nosit roušky, s výjimkou konzumace jídla.

· Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, bude dodržen rozestup 1,5 metru mezi stoly a maximálně 4 osoby u stolu.

· Školní stravování pro žáky, kteří mají distanční výuku, zůstává ve stejném režimu, tedy mají nárok na dotovaný oběd, ten si odnášejí v jídlonosiči domů.

Skupinové konzultace

Skupinové konzultace pro žáky druhého stupně nebudou realizovány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše žáky ve školních lavicích.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy


Zápis do MŠ 2021/2022

Zápis do MŠ 2021/2022

Všechny důležité informace k Zápisu dětí do mateřské školy 2021/2022 najdete 


Kampaň obyčejného hrdinství 2021

Kampaň obyčejného hrdinství 2021

V týdnu od 19. 4. do 25. 4. se naše škola podruhé zapojí do projektu Kampaň obyčejného hrdinství. Organizací se zabývá vzdělávací centrum Tereza s programem Ekoškola. Kampaň účastníkům nabízí jednoduché a konkrétní aktivity a návody, jak zmírnit svůj dopad na životní prostředí. Kampaň nezastaví klimatické změny, ale může mnoha lidem ukázat, že lze něco změnit na své osobní úrovni, ve své domácnosti, v komunitě i na úrovni státu.

Principem kampaně je během jednoho týdne splnit jednu nebo všech 9 výzev. Své výsledky si každý jednotlivec nebo rodina zaznamená, do deníčku účastníka, který po ukončení kampaně zašle na email ticha@skolasilherovice.cz. Pokud si nejste jistí, jak vyplnit deníček účastníka, tak návod najdete v souboru Jak vyplnit deníček účastníka Příběh rodiny Nováků.

 

Čas hrdinů

Sedmička je šťastné číslo,

zařiď, aby na Zemi bylo čisto.

Devět výzev během sedmi dnů,

budeme mít letos dost hrdinů?

 

Vynech maso, zasaď kytku,

na nákup neber igelitku.

Už nepotřebujeme letáky,

na internetu jsou taky.

 

Eko dopravu vyzkoušej,

na kole ti bude hej.

Počítačů bylo dost,

udělejme si něco pro radost.

 

Vodou šetři a běž ven,

dobrým pocitem budeš odměněn.

Duben, květen hrdinů je čas,

zapojit se může každý z nás.                                                     

 

Mgr. Olga Tichá

Jak vyplnit Deníček
Deníček účastníka
KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021 - VÝZVY