Žákyně naši školy získala 2. místo v celostátní výtvarné soutěži

Žákyně naši školy získala 2. místo v celostátní výtvarné soutěži

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vyhlásil výtvarnou soutěž na téma: „Rostliny pro zdraví i krásu“. Naše škola se do této soutěže zapojila a 2. místo obsadila Veronika Futó z 8. třídy se svou prací Levandule lékařské. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v prostorách pražského Černínského paláce, kde si také měli všichni výherci možnost prohlédnout toto místo. Za toto krásné umístění Veronice blahopřejeme a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

Mgr. Katarína Ďurajková

Vítězný výkres


Aktualizace telefonních čísel 30. 08. 2021

Aktualizace telefonních čísel 30. 08. 2021


Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

 

Více informací najdete zde.