Den dětí, 1. 6. 2020

Den dětí, 1. 6. 2020


Domácí příprava 1. 6. - 5. 6. 2020

Domácí příprava 1. 6. - 5. 6. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

Domácí přípravu máte vloženou v sekci Úkoly/Domácí příprava dle ročníků.

Seznam online konzultací:  Úkoly/Skype konzultace.

Přejeme vám úspěšný týden. 


Slavnostní otevření hřiště, 30. 5. 2020

Slavnostní otevření hřiště, 30. 5. 2020


Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Více informací najdete zde.


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

 

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky o přijetí Mimořádného opatření č. j. MZDR/10676/2020-1/MIN/KAN se přijímací zkoušky na střední školy, původně plánované v termínech 14. a 15. dubna 2020, neuskuteční.

Přijímací zkoušky se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno toto opatření vlády týkající se uzavření základních a středních škol. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po návratu žáků do škol. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by měla zůstat beze změny kritéria pro přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Vybízíme vaše děti, aby nepolevovaly s přípravou na tyto zkoušky, intenzivně se na ně připravovaly a důsledně plnily všechny úkoly a testy zadávané naší školou v těchto předmětech. Testové úlohy k procvičení učiva jsou rovněž k dispozici na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Zápisový lístek, jehož odevzdáním dané střední škole potvrzujete, že vaše dítě na tuto školu opravdu nastoupí, je připraven k vyzvednutí u ředitele školy (prosíme o předchozí telefonickou nebo
e-mailovou domluvu – zákonný zástupce obdrží 1 ks zápisového lístku). O všech dalších náležitostech spojených s touto situací budete řádně a včas informováni.

Situace kolem pandemie se neustále vyvíjí. Prosím, pozorně sledujte webové stránky naší školy a také hromadné sdělovací prostředky, kde budete o dalším postupu v této oblasti informováni.

Přeji vám hodně sil a trpělivosti v této situaci!

 

Mgr. Jan Pavelka, v.r.

ředitel školy

 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA NALEZNETE ZDE (ještě však nevyšel ve Sbírce zákonů ČR)


Informace k ošetřovnému

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

svému zaměstnavateli byste měli na konci tohoto měsíce předat "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". Všechno k aktuálnímu tématu "Ošetřovné" najdete na našich webových stránkách v sekci Základní škola/Ošetřovné. Jsou tam informace, tiskopisy a příklad z praxe.


EVVO, sběrová činnost

EVVO, sběrová činnost


Proč sbírat použitý olej?

Proč sbírat použitý olej?


Kde najdu nové i starší příspěvky s fotografiemi?

Kde najdu nové i starší příspěvky s fotografiemi?

Aktuální i starší příspěvky, které vám pravidelně vkládáme na tyto webové stránky najdete v sekci "Aktuality". 

 

 

U každého příspěvku, který má svou fotogalerii, uvidíte tuto ikonu:

Pokud na ní kliknete, dostanete se do fotogalerie, která je umístěna na FACEBOOKU ŠKOLY.

 

Fotografie z akcí můžete také sledovat na našem Instagramu

Videonahrávky lze pak zhlédnout na YouTube kanálu školy

 

Jsme rádi, že jste s námi :-)