Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Vánoční prázdniny
2
Vánoční prázdniny
3 4 5
Přednáška – Obnovitelné zdroje energie
6 7
8
„Jak se oblékáme“
Projektové vyučování - ptačí hodinka
9
„Jak se oblékáme“
Projektové vyučování - ptačí hodinka
10
Vesmír
„Jak se oblékáme“
Projektové vyučování - ptačí hodinka
11
„Jak se oblékáme“
Projektové vyučování - ptačí hodinka
12
Práce s daty a diagramy
Zimní radovánky
„Jak se oblékáme“
Projektové vyučování - ptačí hodinka
13 14
15 16 17 18 19 20
Školní ples
Školní ples 2024
21
22 23
Projektová výuka na téma POHÁDKY
24 25 26
Kreativní páťáci (zcela obyčejná hodina)
Evropská cena kvality za eTwinningový projekt H.E.L.P.
Povídání o zoubcích v MŠ
27 28
29 30
ISP - Úřad práce, 9. ročník
31
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení
Naše první vysvědčení!
Vysvědčení na Lysé hoře 2024
Pololetní vysvědčení jsme předávali v ostravském kině
Vysvědčení, I. pololetí
Vysvědčení na Lysé hoře
Filmové představení - dobrodružný film Wonka
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení, I. stupeň
1
Nejúspěšnější soutěžící - Tereza Satke
Pustevny - 1. st. + Motýlci MŠ
Pustevny v zimě - výlet I. stupeň + předškoláci
2
Pololetní prázdniny
3 4
Naše Domoškolačka Anika Lejsalová slaví úspěch
Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Prohloubení spolupráce základních škol na česko-polském pohraničí

Prohloubení spolupráce základních škol na česko-polském pohraničíLogo EU Překračujeme hranice 2014-2020

Prohloubení spolupráce základních škol v oblasti vzdělávání  a volnočasových aktivit na CZ-PL pohraničí /

Pogłębienie współpracy szkół podstawowych w zakresie edukacji i spędzania wolnego czasu w regionach przygranicznych CZ-PL

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001588

Projekt bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi základními školami z českých Šilheřovic a polských Chalupek. Předpokládané aktivity projektu budou směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků obou škol a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně budou konat polsko-české integrační akce.

Projekt polegać będzie na realizacji szeregu spotkań i działań nakierowanych na nawiązanie współpracy między szkołami podstawowymi z czeskich Szylerzowic i polskich Chalupek. Działania przewidziane w projekcie będą dążyć do poznawania przyrody pogranicza w duchu jej poszanowania, wzajemnej współpracy oraz integracji podopiecznych obu szkół oraz kadry dydaktycznej. Przewiduje się również rozbudowę ogrodu przy szkole w Szylerzowic, gdzie odbywać się będą pl-cz zajęcia integracyjne.

Termíny akcí:

3. 4. 2019 16. 5. 2019
9. 4. 2019 21. 5. 2019
30. 4. 2019  29. 5. 2019
6. 5. 2019 7. 6. 2019
13. 5. 2019   14. 6. 2019

Publikace k projektu (PDF)