Unie rodičů

Dne 15. 09. 2020 proběhly na naší škole volby do Unie rodičů. Na základě hlasování byli zvoleni za třídu tito zástupci:

 

Denisa Obrusníková
Michaela Heczko, předsedkyně
Soňa Hubatschová, 14. 09. 2021
Renáta Kaňová
Veronika Lazarová, pokladník
Markéta Miníková
Barbora Mučková
Petra Satke
Gabriela Mokryšová
Kateřina Redzinová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unii rodičů můžete kontaktovat na tento email:

 

unierodicu@skolasilherovice.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Unie rodičů, 19. 10. 2021
V úterý proběhla na naší škole oficiálně první schůzka Unie rodičů zastoupena zvolenými zástupci jednotlivých tříd, jejichž volba proběhla dne 15. 09. 2020. Hlavním tématem bylo zvolení předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku. Předsedkyní byla zvolena paní Michaela Heczko, místopředsedkyní Denisa Obrusníková a pokladníkem se stala Veronika Lazarová. Zároveň proběhla úvodní diskuze nad připravovanými akcemi školy, do kterých by se zástupci Unie rodičů a nejen oni mohli zapojit. Přejme si, ať naše Unie rodičů úspěšně naváže na blízkou spolupráci se školou, jako tomu bylo v minulých letech.