Skype kontakty

 

Kantory najdete na SKYPE pod jejich e-mailovou adresou.

 

ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Jan Pavelka
reditel@skolasilherovice.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz

 

I. TŘÍDA
Mgr. Iva Fichnová
fichnova@skolasilherovice.cz

II. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kalvarová
kalvarova@skolasilherovice.cz
 
III. TŘÍDA
Mgr. Květuše Michálková
michalkova@skolasilherovice.cz
 
IV. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
 
V. TŘÍDA
Mgr. Zdeňka Komůrková
komurkova@skolasilherovice.cz


VI. TŘÍDA
Mgr. Lucie Köşe
kose@skolasilherovice.cz

VII. TŘÍDA
Mgr. Katarína Ďurajková
durajkova@skolasilherovice.cz
 
VIII. TŘÍDA
Mgr. Kateřina Bachroníková
bachronikova@skolasilherovice.cz
 
IX. TŘÍDA
Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz

 

Mgr. Pavlína Řehánková
rehankova@skolasilherovice.cz
 
Mgr. Petra Klimparová
klimparova@skolasilherovice.cz
 
Bc. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz 

Kateřina Hrubá
hruba@skolasilherovice.cz

Mgr. Margita Konečná
konecna@skolasilherovice.cz

Eva Gajdošíková, DiS.
gajdosikova@skolasilherovice.cz