Informace ke stravování dětí z MŠ

Informace ke stravování dětí z MŠ

Veškeré informace naleznete zde.


Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku, 26. 6. 2020

Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku, 26. 6. 2020

V pátek jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Přejeme našim absolventům hodně úspěchů jak v osobním životě, tak v pracovním! Ať vedou vaše kroky k vašim vysněným cílům! 

Vaše škola Šilheřovice


Pasování předškoláků, 26. 6. 2020

Pasování předškoláků, 26. 6. 2020

Dne 26. 6. se v MŠ uskutečnilo slavnostní pasování našich předškoláků. Po tomto slavnostním aktu si děti užily krásné a zábavné soutěže, které vymyslely naše paní učitelky. Přejeme milým malým školáčkům mnoho zdaru a úspěchů ve škole. A básnička na závěr?
Naše školka, ta je skvělá, těžko se s ní loučíme, školy se však nebojíme, moc se na ni těšíme! 
Kolektiv MŠ


Naši prvňáčci, 26. 6. 2020

Naši prvňáčci, 26. 6. 2020

Moji malí velcí prvňáčci,je to tady, školní rok je u konce a vás čekají vytoužené prázdniny. Přeji vám, abyste si je pořádně užili :). Koupejte se, bavte se, navštěvujte kamarády, zajeďte k babičce nebo třeba na tábor, ale hlavně odpočívejte a nabírejte sil, opatrujte se a v pořádku se mi vraťte zpět tentokrát již do 2. třídy. Už se těším na další společnou jízdu s vámi. 
Vaše paní učitelka Kalvarová Pavla


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU + PROVOZ ŠD O PRÁZDNINÁCH

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU + PROVOZ ŠD O PRÁZDNINÁCH

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuji ve dnech 29. 06. – 30. 06. 2020 pro žáky naší školy ředitelské volno z organizačních důvodů.

Provoz v mateřské škole zůstává beze změn. Školní družina bude poskytovat v tyto dny zájmové vzdělávání mezi 8:00 – 16:00.

Výuka bude ukončena 26. června 2020. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek dne 26. června 2020 dle níže uvedeného harmonogramu s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace.

VÝDEJ VYSVĚDČENÍ - PRVNÍ STUPEŇ - žáci, kteří nyní CHODÍ do školy!
1. - 5. třída  8.00 - 8.30 hodin
 

VÝDEJ VYSVĚDČENÍ - PRVNÍ STUPEŇ - žáci, kteří nyní NECHODÍ do školy!
Tito žáci přinesou do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak nemohou být do školy vpuštěni - nařízení MŠMT.
1. třída 9.00 - 9.30 hodin (vstup hlavním vchodem)
2. třída 9.00 - 9.30 hodin (vstupem od šaten)
3. třída 10.00 - 10.30 hodin
4. třída 10.30 - 11.00 hodin

VÝDEJ VYSVĚDČENÍ - DRUHÝ STUPEŇ - žáci, kteří nyní CHODÍ do školy!
6. třída  8.00 - 8.30 hodin
7. třída  9.00 - 9.30 hodin
8. třída  10.00 - 10.30 hodin
 

VÝDEJ VYSVĚDČENÍ - DRUHÝ STUPEŇ - žáci, kteří NECHODÍ do školy!
Tito žáci přinesou do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak nemohou být do školy vpuštěni - nařízení MŠMT.
6. třída  8.30 - 9.00 hodin
7. třída  9.30 - 10.00 hodin
 

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKU
13.00 hodin - RESTAURANT PALMENHOUSE - Společný oběd s třídní učitelkou
15.00 hodin – Sál Kulturního domu Šilheřovice - Slavnostní vyřazení pro žáky 9. ročníku, zákonní zástupci a hosté
18.00 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Marie - ABSOLVENTSKÁ MŠE – Mgr. Jakub Štefík,  žáci 9. ročníku, zákonní zástupci a hosté
 

Pro žáky prvního stupně vám dle zájmu, nabízíme možnost navštěvovat školní družinu i v době prázdnin od 01. 07. 2020 do 17. 7. 2020. Více informací naleznete zde.

Čeká nás poslední pracovní týden (výuka náboženství již neprobíhá). Přípravy na domácí vzdělávání Vám již učitelé posílat nebudou. V klidu si mohou žáci dodělat úkoly, které nestihli, dále pak připravit a odevzdat učebnice dle domluvy s třídními učiteli. Pokud by někdo z Vás měl zájem o úlohy z některého předmětu (např. rozšiřující učivo), obraťte se na konkrétního vyučujícího daného předmětu Vašeho dítěte.

Děkujeme za pomoc při vzdělávání Vašich dětí v této nelehké době. Velmi si jí vážíme. Věříme, že se situace s novým školním rokem již stabilizuje a budeme moci všichni opět „živě“ předstoupit před naše žáky a provést je školním rokem 2020 - 2021.   

 

Mgr. Jan Pavelka
ředitel školy a kolektiv pedagogů


EVVO, sběrová činnost

EVVO, sběrová činnost


Proč sbírat použitý olej?

Proč sbírat použitý olej?


Kde najdu nové i starší příspěvky s fotografiemi?

Kde najdu nové i starší příspěvky s fotografiemi?

Aktuální i starší příspěvky, které vám pravidelně vkládáme na tyto webové stránky najdete v sekci "Aktuality". 

 

 

U každého příspěvku, který má svou fotogalerii, uvidíte tuto ikonu:

Pokud na ní kliknete, dostanete se do fotogalerie, která je umístěna na FACEBOOKU ŠKOLY.

 

Fotografie z akcí můžete také sledovat na našem Instagramu

Videonahrávky lze pak zhlédnout na YouTube kanálu školy

 

Jsme rádi, že jste s námi :-)


Domácí příprava 15. 6. - 19. 6. 2020

Domácí příprava 15. 6. - 19. 6. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes pro vás máme naposledy úkoly, které najdete v sekci Úkoly/Domácí příprava dle ročníků.

Seznam online konzultací:  Úkoly/Skype konzultace.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme vám úspěšný poslední pracovní týden. 


Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od příštího týdne (od 8. 6. 2020 – 26. 6. 2020) mají žáci 2. stupně možnost se osobně účastnit třídnických hodin a konzultací přímo ve škole. Tyto aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy jednou týdně 4 vyučovací hodiny za mimořádného režimu. To znamená mj. dodržování zvláštních bezpečnostních a hygienických opatření, včetně maximálního počtu 15 žáků ve skupině (viz příloha níže).

Žák při nástupu do školy musí odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha níže). V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si jej vyzvednout v ředitelně. Pokud uvedené prohlášení nebude odevzdáno, vstup do školy se žákovi neumožní. Důvodem pro neumožnění účasti ve škole je i zvýšená teplota žáka a nepodání žádosti o zařazení do výuky do 5. 6. 2020 do 10:00.

Setkávání žáků budou probíhat s třídními učiteli i s učiteli dalších předmětů. S ohledem na velikost budovy 2. stupně bude výuka nastavena tak, aby se jednotlivé skupiny žáků vzájemně nepotkávaly, abychom zamezili kontaktu žáků z různých skupin.

 

Přehled setkání ve dnech 8. – 26. 6. 2020, od 8.00 do 11.40:

6. ročník – úterý,

7. ročník – středa,

8. ročník – čtvrtek,

9. ročník – příprava na přijímací zkoušky bude ukončena 5. 6. 2020, další přítomnost bude stanovena individuálně podle pokynu třídního učitele (odevzdání učebnic, závěrečné zakončení školní výuky, aj.).

 

Dle pokynů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bude probíhat následující program pro setkání žáků a pedagogických pracovníků:

· Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace (třídnická hodina) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,

· Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole,

· Socializační aktivity, didaktické hry a pokusy,

· Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

· Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (více informací až v předposledním týdnu výuky).   

Obědy se žákům 2. stupně mohou být nabídnuty, ale organizačně budou řešeny dle zájmu zákonných zástupců.  Osobní přítomnost žáků ve škole není povinná. Dálková forma vzdělávání bude i po 8. 6. 2020  pokračovat v nezměněné podobě jako doposud, pokud se výuky nebude zúčastňovat většina dětí. Seznamte, prosím, Vaše děti s hygienickými podmínkami, které budou muset dodržovat po dobu následujících týdnů ve škole (viz níže uvedený materiál MŠMT o hygienických podmínkách).

V případě zájmu o docházku svého dítěte do školy od 8. 6. do 26. 6.2020, za již uvedených podmínek, sdělte své rozhodnutí e-mailem třídnímu učiteli žáka, a to do 5. 6. 2020 do 10:00 hodin. Vzhledem k organizačním důvodům a zajištění provozu školy nebude na žádosti podané po tomto termínu brán zřetel.

Děkuji za spolupráci a přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

 

Přílohy:

Vytiskněte si čestné prohlášení a odevzdejte před nástupem do školy.

 

Čestné prohlášení

Aktualizovaný metodický pokyn MŠMT o hygienických a dalších podmínkách

 Do školy bezpečně

 

 


Informace pro žáky 2. stupně, 8. 6. 2020

Informace pro žáky 2. stupně, 8. 6. 2020

V TÝDNU OD 08. 06. 2020 ZAČÍNAJÍ KONZULTACE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ. JELIKOŽ SE NEJEDNÁ O KLASICKOU VÝUKU, ŽÁCI BUDOU VZDĚLÁVÁNÍ VE SKUPINÁCH MAX. PO
15 ŽÁCÍCH. 


Soupis vyučujících v týdnu od 08. 06 - 14. 06. 2020 (vezměte si primárně věci do předmětů k těmto vyučujícím - např. Pavelka = matematika, atd.) Pokud budete chtít poradit i s materiálem, pracovním listem, aj. z jiného vyučovacího předmětu, vezměte si jej také!!! Vyučující rádi pomohou i s ostatními předměty!


6. třída (úterý) - Ďurajková, Řehánková, Bachroníková
7. třída (středa) - Smolek, Pavelka
8. třída (čtvrtek) -  Köşe, Tichá


Náplní těchto konzultací bude: 
- třídnická hodina, setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení),
- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků (z lavic),
- socializační aktivity, didaktické hry a pokusy,
- odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb. 


Těšíme se na vás... 


Vaši učitelé  


Írán - partnerství škol

Írán - partnerství škol

V průběhu tohoto školního roku na náš školní Instagram přistála anglická zpráva o tom, že máme hezké fotografie. Navázala jsem tedy nezávislou konverzaci a zjistila, že pán, který zprávu napsal, je učitel z íránské školy. Společně jsme se dohodli na projektech, které budeme s žáky realizovat. 

První - Introduce yourself - kdy žáci IV. a V. třídy napsali žákům do Íránu dopisy v angličtině, namalovali jim k tomu obrázky. Společně se vyfotili a poslali fotografii naší školy s českým a perským názvem. Putovaly tam taky malé dárečky v podobě omalovánek. Čtvrťáci nahráli video, kde přáli žákům do Íránu šťastný nový rok, který u nich nastal v průběhu března. Pan učitel byl nadšen a vše sdílel na svém Instagramu. Bohužel v Íránu nastala situace kolem koronaviru dříve než u nás a proto se jeho žáci nestihli do našeho prvního projektu zapojit. Ovšem tato spolupráce nekončí, naopak bude pokračovat v dalším školním roce. Moc se na to těšíme.

Mgr. Zdeňka Komůrková 


Den dětí, 1. 6. 2020

Den dětí, 1. 6. 2020


Slavnostní otevření hřiště, 30. 5. 2020

Slavnostní otevření hřiště, 30. 5. 2020


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

 

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky o přijetí Mimořádného opatření č. j. MZDR/10676/2020-1/MIN/KAN se přijímací zkoušky na střední školy, původně plánované v termínech 14. a 15. dubna 2020, neuskuteční.

Přijímací zkoušky se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno toto opatření vlády týkající se uzavření základních a středních škol. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po návratu žáků do škol. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by měla zůstat beze změny kritéria pro přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Vybízíme vaše děti, aby nepolevovaly s přípravou na tyto zkoušky, intenzivně se na ně připravovaly a důsledně plnily všechny úkoly a testy zadávané naší školou v těchto předmětech. Testové úlohy k procvičení učiva jsou rovněž k dispozici na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Zápisový lístek, jehož odevzdáním dané střední škole potvrzujete, že vaše dítě na tuto školu opravdu nastoupí, je připraven k vyzvednutí u ředitele školy (prosíme o předchozí telefonickou nebo
e-mailovou domluvu – zákonný zástupce obdrží 1 ks zápisového lístku). O všech dalších náležitostech spojených s touto situací budete řádně a včas informováni.

Situace kolem pandemie se neustále vyvíjí. Prosím, pozorně sledujte webové stránky naší školy a také hromadné sdělovací prostředky, kde budete o dalším postupu v této oblasti informováni.

Přeji vám hodně sil a trpělivosti v této situaci!

 

Mgr. Jan Pavelka, v.r.

ředitel školy

 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA NALEZNETE ZDE (ještě však nevyšel ve Sbírce zákonů ČR)


Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín sbírají úspěchy, mezi nimi i Petra Čejková ze 4. třídy

Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín sbírají úspěchy, mezi nimi i Petra Čejková ze 4. třídy

Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín sbírají úspěchy, mezi nimi i Petra Čejková ze 4. ročníku ZŠ Šilheřovice.

I přes to, že letošní sezóna mažoretkového sportu byla v důsledku koronavirové pandemie pozastavena, zvládly se mažoretky z klubu MK Ballerisimo Hlučín zúčastnit dvou významných soutěžích. Klub Ballerisimo Hlučín navštěvují i děvčata z Šilheřovic. Velmi nadějnou závodnicí a obrovským talentem mažoretkového sportu je desetiletá Petra Čejková, která má za 4 roky působení v MK Ballerisimu Hlučín již nejen stovky medailí, ale také mnoho cenných titulů z mistrovských soutěží. Petra je Vicemistryní Evropy v mažoretkovém sportu v jedné z nejprestižnějších disciplín - sólo s hůlkou. Je mimo jiné také několikanásobnou Mistryní České republiky ve skupinových sestavách, ale také například Vicemistryní světa v mažoretkovém sportu. Ani v letošní sezóně tomu nebylo jinak. I přes to, že se mažoretky z úspěšného klubu MK Ballerisimo Hlučín stihly zúčastnit pouze dvou soutěží, na obou bodovaly a patřily k nejlepším týmům. Petra si z těchto dvou soutěží odvezla celkem 17 medailí, což je nejvíce ze všech členek klubu MK Ballerisimo Hlučín, ale také nejvíce ze všech děvčat na Hlučínsku, které se tomuto sportu věnují a zúčastnily se soutěží v této sezóně.


Nejinak si vedla i další závodnice ze Šilheřovic. Ve starší kategorii juniorek (dívek ve věku 12-14 let) úspěšně závodí i další slečna z Šilheřovic, Andrea Búllová. Má na svém kontě rovněž nespočet medailí a titulů,mezi ty nejvýznamnější patří titul Vicemistryně České republiky a Vicemistryně Evropy v mažoretkovém sportu. Andrejka si letos poprvé vyzkoušela tancovat sólovou kategorii. I ona letos ze dvou soutěží přivezla několik medailí. Obě děvčata ze Šilheřovic - Andrejka i Peťulka - jsou členkami mažoretkového klubu MK Ballerisimo Hlučín již několik let. Díky svým trenérkám a píli, se kterou k tréninku přistupují, mají před sebou slibnou budoucnost v mažoretkovém sportu. Jejich trenérky o obou děvčatech tvrdí, že díky talentu, energii a zodpovědnému přístupu k tréninkům mají Petra i Andrea před sebou slibnou sportovní kariéru. To vše pod záštitou a zázemím největšího klubu mažoretkového sportu na Hlučínsku. 


MK Ballerisimo Hlučín je sportovní klub, který se v Hlučíně věnuje již 5 let mažoretkovému sportu. Děvčata od 4 let zde trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu a lesku. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín právě přijímají všechna děvčata, která by chtěla patřit do rodiny Ballerisima. Pokud hledáte pro svou dcerku moderní dívčí sport, skvělou partu kamarádek, zkušené trenérky a rodinnou atmosféru klubu, je pro vás MK Ballerisimo Hlučín tou správnou volbou. Ballerisimo přijímá všechna děvčata od 4 do 15 let, které rády tancují a nevydrží dlouho sedět! Náborové tréninky se konají celý květen, červen, červenec a srpen - každé úterý od 16:00-17:30 v tělocvičně ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně. Kapacita míst v klubu je omezená, s přihlášením tedy neváhejte. Více informací získáte na webu klubu: www.ballerisimo.cz. Těšíme se na vás!


Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od pondělí 25. května 2020 dojde k obnovení provozu naší mateřské školy. Z důvodu pokračujících epidemiologických opatření jsme přijali  řadu hygienických a bezpečnostních zásad.

Z výše uvedených důvodů otevíráme provoz za těchto podmínek:

· Provoz mateřské školy je do 30. 6. 2020 stanoven od 6:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.

· Vzdělávání bude probíhat dle zájmu zákonných zástupců, minimálně však v jedné třídě.

· Současné otevření mateřské školy je určeno především rodinám, které nemají jinou možnost zajištění dohledu nad svými dětmi, zvažte tedy možnost návratu Vašeho dítěte do mateřské školy.

· K docházce budou přijímány pouze děti zdravé a předem přihlášené.

· Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoliv virové infekce, infekce dýchacích cest apod., nebudou ke vzdělávání přijaty.

· V případě, že se u dítěte objeví symptomy nemoci COVID-19, budou ihned kontaktováni zákonní zástupci v souvislosti s neodkladným vyzvednutím dítěte, o podezření bude informována Okresní hygienická stanice.

· Je nutné předem nahlásit, v kolik hodin bude rodič dítě přivádět a vyzvedávat ze školky. Podle těchto kritérií se dítě zařadí do dané skupiny.

 

1. Příchod k mateřské škole a pobyt před mateřskou školou

· Dodržování odstupů 2 m v souladu s nouzovými opatřeními.

· Pro všechny cizí osoby nacházející se před budovou školy a v budově MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.

· Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby (v šatně mohu být max. 3 děti s doprovodem, musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry).

· U vchodu provede doprovod i dítě dezinfekci rukou.

 

2. V budově mateřské školy

· Při prvním vstupu odevzdá doprovod Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

· Doprovodu je zakázán vstup do třídy, v šatně a v prostorách MŠ se doprovod zdržuje po nezbytně nutnou dobu.

· Děti a zaměstnanci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale musí je mít po cestě do školy a zpět, je tedy nutné, aby dítě v roušce do školky přišlo.

· Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou.

· Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně umýt ruce.

· Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření nesmí nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

 

3. Ve třídě

· Bude probíhat zvýšená (celodenní) dezinfekce prostor MŠ dle stanovených pravidel ředitelem školy.

· Je zakázáno nosit jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky, nápoje apod.

· Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si samy ani příbory, vše obsluhují zaměstnanci školy.

· Odpolední odpočinek  se zabezpečí podle počtu dětí tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi lehátky.

· Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, pro pobyt venku bude využíván areál MŠ a hřiště.

· Bude prováděn zvýšený dohled při mytí rukou a dodržování hygienických opatření.

 

4. Rámcová pravidla pro jídelnu MŠ

· Pokud chcete, aby vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu, přihlaste ho prostřednictvím internetového objednávání na www.strava.cz, ke stravě nejpozději do středy 20. 05. 2020 do 10:00 hod., (dle rozeslaného e-mailu vedoucí ŠJ), případně kontaktujte poskytovatele stravy ŠJ LUDGEŘOVICE. ŠJ nebude z důvodu nepovinné docházky děti ke stravě hromadně přihlašovat! Přihlášení bude platné do 30. 06. 2020. Za jakékoliv další odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. 

· Nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, stravování dětí si musí zákonný zástupce odhlásit sám. 

· Pokud Vaše dítě nebude (v květnu, červnu) navštěvovat MŠ, je automaticky osvobozeno od úhrady školného.

· Děti plnící povinné předškolní vzdělávání jsou v případě nepřítomnosti automaticky omluveny.

· Vrácení školného: vyúčtování školného – děti, které v květnu nastoupí ke vzdělávání, budou osvobozeny od úplaty školného (hromadně), za měsíce červen, červenec, atd. již školné bude muset být uhrazeno.

 

5. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Omezení srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BIM nad 40kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronická onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili výše uvedené rizikové faktory a rozhodli se o případné účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Před prvním vstupem do MŠ podepíše zákonný zástupce dítěte níže přiložený dokument:

     - písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

     - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (na témže dokumentu).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna!

Děkujeme, že svým zodpovědným přístupem chráníte nejen své děti, ale i ty, kteří se o ně starají.

Prosím, sdělte zájem o docházku svého dítěte do MŠ nejpozději do 18. 5. 2020  e-mailem zástupkyni ředitele Mgr. Pavle Kačmářové: mssilherovice@volny.cz případně reditel@skolasilherovice.cz.

 

Text sdělení:   

Mám zájem o docházku svého dítěte  (jméno a příjmení) v období (od 25. 5. 2020 do 30. 6.2020 – nebo  uveďte jiné datum) do mateřské školy v době (dopoledne, celodenně). Předpokládaný příchod dítěte v _________, odchod v _________. (tuto informaci zjišťujeme pouze orientačně, abychom zabezpečili plynulý příchod a odchod dětí z MŠ – vyšší koncentrace rodičů v šatně a před budovou školy).

 

Aktuální informace o provozu mateřské školy budou upřesněny podle počtu přihlášených dětí. Tyto informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Děkujeme za spolupráci, přejeme všem hodně zdraví.

 

Mgr. Jan Pavelka, v.r.

ředitel školy


Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách, 25. 5. 2020

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách, 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dle harmonogramu MŠMT (viz http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi), a dále v souladu s vyjádřením Ing. Roberta Plagy, Ph.D., ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-19185/2020-1, vydalo MŠMT manuál k „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“. Na základě těchto dokumentů rozhodl ředitel školy o obnovení osobní přítomnosti žáků v Základní škole a mateřské škole Šilheřovice, příspěvková organizace a následujících provozních podmínkách pro provoz pracoviště. 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, a níže uvedených souvislostí spojených s jejich organizací, a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit písemně zájem o docházku do školy, formulář Závazná přihláška k obnovení možnosti docházky do školy v rámci školní skupiny do 30. 6. 2020 

Součástí žádosti o zařazení do skupiny je podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žák předá v den nástupu pedagogickému pracovníkovi u vchodu do školy.

V případě, že zákonný zástupce rozhodne o účasti svého dítěte ve škole, vyplní také Souhlas zákonného zástupce se samostatným odchodem nezletilého žáka/žákyně ze školy v období od 25. 5. 2020 – 30. 6. 2020. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Termín zaslání přihlášky do školy je 18. 5. 2020 do 24:00 hodin. Po tomto datu již není možné přihlásit žáka 1. stupně ZŠ k nástupu do školy na období od 25. 5. do 30. 6. 2020!

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

- Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

- Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: Jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 2 m.

- Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. (Závazná přihláška do 18. 5. 2020)!

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. Učitel nebo jiný pedagogický pracovník vykonává pedagogickou činnost v Základní škole v době od 08:00 - 11:40 hodin, následně žáci odchází ke stravování (viz níže) nebo domů. Poté škola nabídne odpolední pedagogickou činnost pro žáky (11:40 – 16:00). Tu zajistí školní družina (počet skupin určí ředitel po 18. 5. 2020 s ohledem na počet přihlášených žáků k dopolední i odpolední činnosti – skupiny odpovídají dopoledním skupinám, žáci z různých skupin nesmí být spojováni!) Ranní družina není poskytována!


Nejedná se o klasickou výuku dle rozvrhu jednotlivých tříd, přihlášení je dobrovolné, ale závazné. Povinná školní docházka není do 30. června obnovena. Výuka jednotlivými učiteli bude probíhat i nadále distanční formou, avšak bude-li většina žáků přítomna ve škole, bude částečně omezena přítomností pedagoga ve škole (není možné zajistit oba druhy výuky v plném rozsahu). Žáci zařazeni do skupiny budou pracovat na zadáních a úkolech, které dostávají od svých učitelů v rámci distanční formy výuky, ale pod dohledem daného pedagogického pracovníka ve škole.

V odpolední části má skupina podobu školní družiny, ale ne jako za běžných podmínek, proto se úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině v tomto případě nehradí (nejedná se o „klasickou“ školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny či ne. Dobu přítomnosti žáka ve škole zapíše zákonný zástupce do závazné přihlášky jednoznačně a srozumitelně. Do školy je zákaz vstupu všech osob kromě pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy a žáků! Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den (PO-PÁ). Škola vede docházku žáků, pokud se žák nedostaví bez omluvy do 72 hodin do školy, postupuje se dle školního řádu. Hodiny se nezapočítávají do absence.

Provozní doba školy

Vstup do budovy v 7.45 hodin, nejpozdější odchod žáků ze školy bude v 16.00 hodin.

 

Provoz školy a hygienická opatření

Žáci se nesmějí před vstupem do školy shlukovat, žáci vcházejí do školy na vyzvání pedagogického pracovníka zajišťujícího dohled u šaten. Nejdříve však v 7.45 hodin (prosím, neposílejte děti do školy dříve než na tento čas). Žákovi bude při vstupu změřena teplota. Žák předloží ke kontrole 2 kusy roušek a uzavíratelný sáček. Po celou dobu přítomnosti ve škole i cestě do školní jídelny (a kromě konzumace svačiny) bude mít na sobě roušku, pokud pedagog neřekne jinak a dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Pokud bude žák obědvat ve školní jídelně – pouze přihlášení žáci do skupiny, uvede zákonný zástupce na přihlášce, hygienické pokyny obdrží následně. Za nedodržení nebo porušování hygienických pravidel, nebude žákovi do školy vstup umožněn nebo mu bude ukončen.

Pokud nemáte možnost si dané dokumenty vytisknout, obraťte se na ředitele školy.

V Šilheřovicích dne 12. května 2020

 

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy


Informace o otevření školy pro žáky 9. ročníku od 12. 5. 2020

Informace o otevření školy pro žáky 9. ročníku od 12. 5. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 jsou uvedena v tomto dokumentu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k otevření škol metodický materiál s řadou doporučení a postupů. Tento materiál naleznete v příloze na konci tohoto článku, dále pak je doplněn o Čestné prohlášení, které je nezbytné vyplnit také.

Přijímací zkoušky na střední školy budou 8. 6. 2020 a na víceletá gymnázia 9. 6. 2020.

Organizace výuky, kterou naše škola bude poskytovat:  

Termín zahájení přípravy žáků 9. ročníku: Od 12. 5. 2020 každé úterý a čtvrtek (vždy od 09:00 do 12:00).

Žádost o zařazení do přípravy:

· Přihlášení do přípravy na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání je dobrovolné.

· O zařazení svého dítěte do přípravy musí zákonný zástupce žáka písemně požádat e-mailem, který zašle na adresu třídní učitelky kose@skolasilherovice.cz a doplní ho o Čestné prohlášení, které předloží žák pedagogickému pracovníku při příchodu do školy.

· Nejpozdější termín, kdy je možné požádat o zařazení žáka do skupiny pro přípravu k přijímacím zkouškám, je do 7. 5. 2020.  Na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel (tento šibeniční termín bohužel stanovilo MŠMT, protože nejpozději k 11. 5. musí být vytvořeny skupiny žáků, kteří se výuky zúčastní).

· Každé úterý bude probíhat konzultace z Českého jazyka (nejedná se o klasickou výuku) a ve čtvrtek bude probíhat konzultace z matematiky (obě mezi 09:00 – 12:00).

· Ve skupině bude maximální počet 15 žáků, vždy musí být splněny podmínky jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi (tyto konzultace nejsou určeny pro žáky, kteří se nezúčastní přijímacích zkoušek ke střednímu vzdělávání s maturitou, nebo již byli přijati k tomuto vzdělávání).

· Složení skupin bude neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

· Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

· Příprava v prostorách školy nahrazuje dosavadní online přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám, která bude od 11. 5. 2020 ukončena (výuka ale pokračuje formou vybraných výukových materiálů).

 

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

· Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

· Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou:

· Žáci v určený čas a na určeném místě vyčkají na příchod pověřeného pedagogického pracovníka.

· Před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

· Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

· Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím osobám.

· Pedagogové odvedou žáky do šatny a do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

· Škola organizuje provoz v šatnách k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

· Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve společných prostorách roušky tak, aby zakrývaly ústa a nos.

· Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

· Žáci se pohybují pouze v určených prostorách.

· Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy:

· Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

· Při přesunech se dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

· Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

· Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky i elektrickými osoušeči rukou pro bezpečné osušení rukou.

· Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.

· Dezinfekční prostředky na ruce jsou zajištěny i ve třídě.

Ve třídě:

· Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce dezinfekčním mýdlem a dezinfikují si je.

· Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.

· Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je dodržena zásada jeden žák v lavici.

· V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

· Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do vlastního mikrotenového sáčku.

· Ve třídě bude zajištěno rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

· Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují ruce ve své třídě.

· Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

· Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

· Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. Ostatní žáci budou následně přemístěni do jiné místnosti

· K měření tělesné teploty budou použity bezkontaktní teploměry.

Stravování žáků:

· Školní stravování nebude poskytováno vzhledem k provozním možnostem školy.

· Prosíme rodiče, aby své děti do školy vybavili vlastní stravou (svačinou) a nápoji.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Kdy žák patří do rizikové skupiny:

· Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

· Doporučujeme, abyste jakožto zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsaná tato prohlášení:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete níže. V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si ho vyzvednout u ředitele školy.

· Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

· Prosím, nezapomeňte svůj zájem o docházku sdělit do 7. 5. 2020.

 

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a pochopení v této mimořádné době, která před nás staví nové zkoušky, které určitě společně zvládneme!

Mgr. Jan Pavelka,

ředitel školy

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 


Informace k ošetřovnému

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

svému zaměstnavateli byste měli na konci tohoto měsíce předat "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". Všechno k aktuálnímu tématu "Ošetřovné" najdete na našich webových stránkách v sekci Základní škola/Ošetřovné. Jsou tam informace, tiskopisy a příklad z praxe.


Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 4. 2020 (č.j. MŠMT-15657/2020-1), proběhnou letošní zápisy k předškolnímu vzdělávání v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let věku.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Šilheřovice se uskuteční
ve dnech 11. –  15. května 2020 (s výjimečnou osobní přítomností zákonných zástupců).

V ostatních termínech je zápis možný pouze dálkovým způsobem – viz níže.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ve dnech 11. 5 - 15 . 5.2020 - ID datové schránky: ib3mfkq)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@skolasilherovice.cz (ve dnech 11. 5. -15. 5. 2020)

3. poštou na adresu Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice (ve dnech 11. 5. - 15. 5. 2020)

4. osobní podání (ve dnech 11. 5. - 15. 5. 2020)

 

Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo výše uvedeným opatřením MŠMT.

  • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
  • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorech mateřské školy, nabízíme Vám nově možnost rezervace termínu a času telefonicky na čísle 777 63 83 06.
  • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 11. až 15. května v době od 09:00 do 13:00.
  • V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu.
  • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně.

 

Požadované dokumenty:

1. Evidenční list

2. Žádost o přijetí

3. Čestné prohlášení o proočkování dítěte + kopie očkovacího průkazu.

4. Rodný list dítěte – kopie (Pokud nemáte možnost pořídit si kopie, ofotíme Vám dokumenty při zápisu v mateřské škole.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Další informace:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (§34b, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzhledem k mimořádné situaci není možnost, abyste se blíže seznámili s naší školkou, proto po znovuotevření škol plánujeme uspořádání neformálního setkání pro všechny přihlášené děti a jejich rodiče. Pro děti přichystáme různé zábavné úkoly a soutěže, seznámíme je s novým prostředím naší mateřské školy a s jejich paní učitelkou. O termínu Vás budeme včas informovat. Věříme, že dětem pomůžeme  k lepší adaptaci na nové prostředí.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na společně strávené chvíle s Vašimi (našimi) dětmi

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení ve formátu doc:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list MŠ  

Čestné prohlášení k očkování

  

K nahlédnutí:

Dětský očkovací kalendář

Kriteria-přijetí-k-PV-2020


Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

níže je zveřejněn výsledek zápisu dětí do 1. třídy naší základní školy.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy vždy v pondělí a ve středu v době od 9:00 – 13:00, nebo při osobním setkání na níže uvedené plánované schůzce (termín Vám bude oznámen).

Jak již bylo uvedeno, motivační část zápisu byla mimořádným opatřením vlády zrušena. Dle aktuálních informací bude od 25. 5. 2020 částečně obnoven provoz školy pro žáky 1. stupně. Nicméně tento provoz bude mít výrazná omezení doprovázená přísnými hygienickými opatřeními, včetně omezení počtu osob. Nechceme nikoho ohrozit, proto slíbená motivační část zápisu pro děti proběhne až v době, kdy nám to vývoj situace umožní. Informaci o termínu společného setkání obdržíte e-mailem. Zároveň proběhne informační schůzka, kde Vás i děti seznámíme s organizací a chodem školy a zodpovíme všechny Vaše otázky týkající se vzdělávání.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, budoucím prvňáčkům přejeme krásné prázdniny, šťastný vstup do školy, mnoho zdraví, úspěchů, nových kamarádů a společných zážitků.

Těšíme se na spolupráci!

Mgr.Jan Pavelka, ředitel školy
a kolektiv zaměstnanců


Módní přehlídka - Čarodějnice školou povinné, 30. 4. 2020

Módní přehlídka - Čarodějnice školou povinné, 30. 4. 2020


Videopozdravy z MŠ, 29. 4. 2020

Videopozdravy z MŠ, 29. 4. 2020

Naše milé děti, jsme stále s vámi, a tak je tu další pohádka a taky něco na tvoření  pro vaše maminky k jejich svátku!

 

 


Den Země, soutěž, 22. 4. 2020

Den Země, soutěž, 22. 4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země


Bludiště, 20. 4. 2020

Bludiště, 20. 4. 2020


Informace k zápisu dětí do 1. třídy 2020/2021

Informace k zápisu dětí do 1. třídy 2020/2021

Veškeré informace týkající se zápisu dítěte do 1. třídy, najdete na našich webových stránkách v sekci Základní škola/Aktivity školy/Zápis do 1. třídy 2020/2021.


Veselé Velikonoce, 10. 4. 2020

Veselé Velikonoce, 10. 4. 2020


Výtvarná soutěž,  10. 4. 2020

Výtvarná soutěž, 10. 4. 2020

Výherci naší výtvarné soutěže! Gratulujeme a děkujeme všem žákům naší školy, kteří se do soutěže zapojili! Diplomy a věcné ceny žákyně obdrží, až se vrátíme zpátky do školy! Každý, kdo poslal výkres dostane malou sladkou odměnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž


Pohádková noc pro děti nejen z MŠ, 9. 4. 2020

Pohádková noc pro děti nejen z MŠ, 9. 4. 2020

Milé děti,

je vám smutno po vašich paní učitelkách z mateřské školky? Chybí vám čtení pohádek, zpívání písniček či tancování? Pokud ano, dneska od 16.00 hodin se můžete díky videonahrávkám vrátit do své oblíbené mateřské školky a užít si to spolu s paní učitelkami. Těšíte se? :-) Jdeme na to?

 

 


Pohádková noc z domu, 8. 4. 2020

Pohádková noc z domu, 8. 4. 2020

Milí kamarádi školáci, malí čtenáři, rodiče a prarodiče, zkrátka všichni přátelé šilheřovické školy!

27. března 2020 jsme měli mít naši společnou „Noc s Andersenem“, letos s tématem pohádek paní Boženy Němcové.

Mimořádné události si vyžádaly mimořádné činy. Protože nemůžeme být společně ve škole, navrhujeme, abyste si s námi udělali

POHÁDKOVOU NOC Z DOMU!

Ve čtvrtek, 2. dubna, uplynulo 115. let od narození tohoto dánského pohádkáře, proto si pojďme užít společného čtení pohádek. Letos jsou všechny od naší české spisovatelky!

Ve středu 8. 4. 2020 (od 16.00 h) se můžete, na níže uvedených odkazech, zaposlouchat do několika krátkých pohádek této spisovatelky, které vám přečtou různí učitelé naší školy. Připojte se k našemu čtení a třeba si zahrajte na rytíře, připravte si královskou hostinu, učešte si vlasy jako princezna, vystřihněte si královskou korunu, zkuste chvíli mlčet jako princ BAJAJA. Co vymyslíte dalšího? Vyfoťte se a napište nám o tom na mail: fojtikova@skolasilherovice.cz, web, Instagram, nebo FB profil naší školy.

Buďme alespoň takto zase chvilku spolu! Těšíme se na VAŠE FOTKY a nápady!

 

ODKAZY NA VIDEA s pohádkami: PREMIÉRA VIDEÍ 8. 4. 2020 od 16.00 hodin:

 

Název pohádky: Interpret:
Úvodní slovo p. ředitel Jan Pavelka
Pohádka o kohoutkovi a slepičce p. uč. Iveta Koperová
O starém psu a vlku p. uč. Petr Machej
O neposlušných kozlatech p. uč. Pavla Kalvarová
O Petru a Otci nebeském p. farář Jakub D. Štefík
O pyšné panně p. uč. Lucie Köşe
O Smolíčkovi p. uč. Petra Fojtíková
Cesta k Slunci a k Měsíci p. uč. Pavlína Řehánková
Jak pásl Janek kobylku p. ředitel Jan Pavelka
Chlapec a vlk
p. uč. Hana Čížková
Strýček Příhoda
p. uč. Pavla Kačmářová

 

Po vyslechnutí všech pohádek si své znalosti můžeš ověřit v krátkém kvízu: zde

 

Jako překvapení vám posíláme:

A) Slavnostní zahájení Noci s Andersenem:

 

B) ZDARMA zpřístupněné odkazy na omalovánky výtvarníka J. Fixi, který navrhl obrázky k letošní „Noci a Andersenem“, které všechny určitě potěší:      

 

Malá mořská víla, sedící na břehu moře, Kodaň – Dánsko.

Dopis dětem
Plakát

Rekonstrukce fyzikální učebny, hřiště, 8. 4. 2020

Rekonstrukce fyzikální učebny, hřiště, 8. 4. 2020Den učitelů, 28. 3. 2020

Den učitelů, 28. 3. 2020


Domácí příprava 16. 3. - 20. 3. 2020

Domácí příprava 16. 3. - 20. 3. 2020

Dobrý den,

učivo na tento pracovní týden (16. 3. - 20. 3. 2020) je kompletní. V 7. ročníku je přidaná matematika také v pdf. Pokud vám to nepůjde otevřít, zkuste např. jiné prohlížeče.

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera

Na našich webových stránkách jsou další odkazy na online výuku (Základní škola/Aktivity školy/Zajímavé odkazy).

Přejeme, pokud možno, pěkný den. 


Úkoly - karanténa

Úkoly - karanténa

Dobrý den,

každý pátek budou na našich webových stránkách v odkazu "Úkoly - Domácí příprava dle ročníků" vloženy výukové materiály podle jednotlivých tříd a předmětů na další pracovní týden. Pokud by se stalo, že vám něco nepůjde otevřít, neváhejte a kontaktujte kantora, který předmět vyučuje. Mailové adresy najdete zde

Níže jsou vypsané internetové adresy firem, které nabízí domácí výuku zdarma. Používejte také různé jiné internetové portály (YouTube, Facebook...).

Věříme, že karanténa brzy pomine, a my budeme dál vyučovat dle "normálu". Děkujeme za pochopení. 

INTERNETOVÉ PORTÁLY

INFORMACE, ODKAZY

Zodpovědná výuka

Dárek pro všechny
S kódem "vetsibere100" máte PDF verzi zdarma‼️

Scio

Z důvodu opatření vlády o uzavření škol jsme pro školy i rodiče zpřístupnili Testy do hodin zdarma.
Krátké tématické testy z ČJ a Ma, které slouží k procvičování látky, vyplní děti on-line z domova.

Školy mají zpřístupněné testy v aplikaci ScioDat https://www.sciodat.cz/

Rodiče najdou testy zde https://www.scio.cz/ procvicovaci-testy
V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).

V případě dotazů se na nás obraťte na e-mailu a telefonicky:
email: testovani@scio.cz
tel.:  234 705 055 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, nakladatelství učebnic Vážení vyučující,
vzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku.
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj. 
FRAUST - Komplexní podpora vzdělávání

Vše pro domácí výuku zdarma!

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.

 


PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!!!

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!!!

Vážení rodiče,

ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem, obec Šilheřovice, přijal opatření:

„ S ÚČINNOSTÍ OD ZÍTŘKA, 17. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ, BUDE PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY“.

Veškeré aktivity spojené s MŠ se ruší (kroužky, Všeználek…). Toto opatření přijaly všechny mateřské školy v okolí.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě vám můžeme zaslat emailem, nebo si je vyzvedněte v ředitelně základní školy (ul. Kostelní 230) denně od 9:00 do 11:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY!!!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY!!!

Dne 10. 3. 2020 Bezpečnostní rada státu na svém jednání vydala kvůli koronaviru rozhodnutí o uzavření všech základních, středních a vyšších odborných škol (netýká se mateřských škol do 100 dětí). Toto rozhodnutí vchází v platnost od 11. 3. 2020 a bude trvat až do odvolání! Prosíme, sledujte webové stránky školy (Instagram a Facebook). Pokud bude tento stav trvat déle než do pátku 13. 3. 2020, zveřejníme na www.skolasilherovice.cz výukové materiály pro jednotlivé třídy. 

Všichni žáci základní školy mají také od zítřejšího dne odhlášeny obědy. Všechny kroužky pro žáky ZŠ se taktéž do odvolání nekonají!

Toto nařízení se NETÝKÁ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ANI KROUŽKŮ PRO DĚTI MŠ (atletika, VŠEZNÁLEK...)!

S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat! Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy


Jak být v pohodě?

Jak být v pohodě?

Přinášíme pár tipů, co pro sebe můžete udělat v této nelehké době. Důležité je nepodceňovat prevenci a dávat na sebe pozor!


Všeználek 2020

Všeználek 2020


Canisterapie v MŠ, 9. 3. 2020

Canisterapie v MŠ, 9. 3. 2020

Dětem se Canisterapie moc líbila. Byly nadšené, že si mohou pejsky pohladit a dát jim pamlsek. Dozvěděli jsme se, že pejskové jsou cvičení pro lidi zrakově, tělesně a mentálně postižené.

Simona Chybíková, MŠ


Den otevřených dveří, 1. 4. 2020

Den otevřených dveří, 1. 4. 2020


MDŽ, 8. 3. 2020

MDŽ, 8. 3. 2020

Milé ženy,

přejeme vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku.


KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI, 3. 3. 2020

KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI, 3. 3. 2020


Bruslení v Bohumíně, 29. 2. 2020

Bruslení v Bohumíně, 29. 2. 2020

V posledním únorovém dni jsme se setkali na společném bruslení v Bohumíně. Nálada byla skvělá, všichni se dobře bavili.
Mgr. Pavla Kačmářová


DEN OFF-LINE,  hodnocení, 28. 2. 2020

DEN OFF-LINE, hodnocení, 28. 2. 2020

Dne 28. 2. 2020 u nás na škole proběhl historicky první Den off-line. Ponořili jsme se do doby bez počítačů, bez wifi. Šlo o to, nepoužít dne 28. 2. 2020 od 0:00 do 23:59 hodin počítač, tablet, chytrý telefon ani jiné komunikační, herní či elektronické zařízení.

Ve škole pro žáky byla zřízena naše „RETRO místnost“, kde si mohli všichni prohlédnout, nám učitelům známé :-) věci, které se kdysi využívaly naprosto běžně. Viděli jsme projektor na diapozitivy, meotar, gramofon na kliku, gramofonové desky, videokazety, magnetofon, 144 let staré kapesní hodinky, celou řadu telefonních přístrojů, telefonní karty, staré železné žehličky… Největší lákadlo pro naše žáky byly psací stroje. Říkali jsme si, jakým způsobem je tento „pra-pra-pra-pradědeček“ stejný s dnešními počítači (klávesnicí). :-) Aby žáci nepřišli o své sociální sítě, vytvořili jsme na tabuli facebook, kde každá skupina mohla na zeď zapisovat své pocity. :-) Do RETRA učebny zavítali také naši nejmenší z mateřské školky. Žáci v průběhu dne pak v projektovém vyučování, kdy byli rozděleni do skupin, vytvářeli projekt ke Dni off-line, povídali si se svou vyučující o době „předpočítačové“, pouštěli gramofonové desky, listovali v denním tisku, vypracovávali kvíz…

Každý žák, který „Přijal výzvu“, dostal na ruku papírový náramek „Dnes jsem off-line“ a potvrzení pro rodiče, že opravdu vydržel být off i doma :-)

Pozitivně vnímáme i fakt, že se do této akce zapojila i spousta rodičů, naše cukrárna a zpětná vazba byla vážně úžasná. Děkujeme.

Bohužel celá tato smutná situace kolem koronaviru nám naše závěrečné zhodnocení zastavila. :-( Nezoufejme a těšme se, protože pro tyto statečné žáky jsou připravené certifikáty a sladká odměna, které obdrží, až se vrátí zpátky do školy. :-) Snad to bude brzy!

Na závěr bych chtěla poděkovat všem kantorům, kteří se aktivně zapojili do této velké akce, přinesli na ukázku všechny ty „retro věci“, pomohli s přípravou a samotnou realizací! Děkuji, vážím si toho.

Mgr. Zdeňka Komůrková


DEN OFF-LINE, 28. 2. 2020

DEN OFF-LINE, 28. 2. 2020

Vážení žáci, rodiče, kolegové,

v pátek 28. února 2020 se naše škola poprvé zapojí do DNE OFF-LINE a vrátí se tak do doby téměř „předpočítačové“. V tento den vypneme telefony, počítače, tablety a ponoříme se do technické minulosti. Je to neuvěřitelné, ale ještě před zhruba 30 lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už si to ani neumíme představit!  Už jste někdy přemýšleli, jak moderní technologie pohlcují náš volný čas? Jak změnily náš život? Že jsme na nich závislí a máme velké problémy si bez nich poradit? Počítače, internet a mobilní telefony jsou určitě dobří pomocníci, ale bylo by dobré si občas připomenout, jak by náš svět vypadal bez nich a zda si ještě vůbec dokážeme poradit, pokud budeme „OFF-LINE“.

V pátek 28. února 2020 se naše škola ponoří do OFF-LINE světa. Zvládneme mít od rána do večera vypnuté tyto „moderní vymoženosti“? Dokážeme to? 

Jak náš DEN OFF-LINE bude probíhat?

Od 00:00 do 24:00 máme vypnutý mobil, ve škole nejde wifi, jsou vypnuté všechny počítače a učí se hezky po staru. Doma si pak s dětmi můžete zajít na procházku, zahrát stolní hry, číst si knížku nebo poslouchat rádio či gramofonové desky. 

Budeme rádi, když do toho půjdete s námi a podpoříte nás! Dokažme si, že umíme být silní a 24 hodin se bez těchto technických vymožeností obejdeme. 

„Výzva přijata“!

 

 

 


Na plese, 22. 2. 2020

Na plese, 22. 2. 2020

V sobotu 22. 2. 2020 se žáci 9. třídy naší školy představili svým tanečním vystoupením na plese, u příležitosti Pochování basy v obci. S paní vychovatelkou Ivetou Koperovou připravili velmi pěkné vystoupení. Děkujeme za reprezentaci školy.


Mgr. Pavla Kačmářová

 


Výlet do Ostravy na haldu Ema, 22. 2. 2020

Výlet do Ostravy na haldu Ema, 22. 2. 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abychom vás pozvali na túru do okolí Ostravy. Tentokrát bychom navštívili haldu Ema (315 m), kde i v zimě nalezneme stále zelená místa a unikátní zástupce ze světa rostlin i živočichů. V případě zájmu prosíme o vyplnění níže uvedené přihlášky. Uvítáme, pokud s námi pojedou také rodiče!

Sraz a převzetí dětí: v sobotu 22. 2. 2020 v 9:20 hodin na zastávce u OÚ Šilheřovice (autobus odjíždí v 9:38 hodin).

Trasa: Šilheřovice (OÚ) - Ostrava – Michálkovická – Halda Ema - Na Františku (Slezská Ostrava) a zpět.

Turistická trasa je v délce asi 3 km. Příjezd autobusu z Ostravy do Šilheřovic k Obecnímu úřadu je přibližně ve 14:00 hodin.

S sebou:

Vhodné oblečení podle aktuálního počasí, příp. rukavice, čepici/čelenku, vhodnou obuv, peníze na autobus a trolejbus: děti cca do 40 Kč (odevzdají paní učitelce P. Fojtíkové), dále zdravotní průkaz (může být i jeho kopie), tel. kontakt na rodiče – viz přihláška, větší svačinu, pití, pláštěnku a kapesníky. Příležitost k nákupům nebude, proto není nutné, aby děti měly kapesné. Dospělí si jízdné hradí sami (kartou či průkazkou ODIS). V případě deštivého počasí se výlet neuskuteční!

Těší se na vás pedagogové ZŠ a MŠ Šilheřovice!

Přihlášku odstřihněte a odevzdejte třídnímu učiteli nebo paní učitelce P. Fojtíkové nejpozději do 17. 2. 2020!

Halda Ema - PŘIHLÁŠKA 

 

 


Malý badatel, MŠ, 21. 2. 2020

Malý badatel, MŠ, 21. 2. 2020

Dne 21. 2. v naší MŠ proběhl dopolední program s názvem "malý badatel". Děti si na jedno dopoledne vyzkoušely, jaké je to být chemikem a dělat pokusy na různé způsoby z obyčejných potřeb, jako je např. mouka, sůl, cukr, ... Děti si vytvořily lávovou lampu, barevný roztok z kostkového cukru, tornádo ve skleničce s barevnou vodou, modelínu a spoustu dalších pokusů a to vše pod dohledem lektorů z Katedry chemie Ostravské univerzity.

Eva Kačmářová, MŠ


Méďa zdravotník, MŠ, 19. 2. 2020

Méďa zdravotník, MŠ, 19. 2. 2020

Ve středu 19.2.2020 se všechny děti zapojily do pořadu pod názvem Méďa zdravotník. Ráno si zahrály na lékaře a sestry, když si samy dokázaly zavázat zranění, poté lepily do vyznačeného tvaru natrhané kousky papíru, z něhož vytvořily červený kříž - znak zdravotnictví. Zvídavé děti se už nemohly dočkat až se dozví, s čím kamarád Méďa přišel a nebyly zklamané. Poutavou formou se dověděly, jak se chovat např. na veřejném pískovišti nebo jak pomoci člověku v bezvědomí. Dokázaly, že mají hodně znalostí o tom, na jaká telefonní čísla by v případě nutnosti měly zavolat. Vyzkoušely si oblečení zdravotníků, zasoutěžily si při skládání puzzle nebo navlékání ochranných rukavic. Poté se sami staly pacienty a zkusily si obvázat koleno, aby vzápětí mohly ošetřit dospělou osobu. Velmi zajímavé bylo poslouchat tlukot vlastního srdce nebo svého kamaráda, zajistit osobu do stabilizované polohy a pokusit se o masáž srdce na figuríně. Na malé zdravotníky dohlížel Méďa zdravotník, který taky všechny děti za jejich znalosti a praktické umění náležitě pochválil. I dnes byly děti odměněny sladkostí a omalovánkou a odnesly si další zkušenosti do života.

Marcela Šlosárková, MŠ


 

 


Poznávání přírody, 18. 2. 2020

Poznávání přírody, 18. 2. 2020

V úterý 18.2. se žáci 2. a 4. třídy zúčastnili mimořádné aktivity zaměřené na orientaci a pohyb v přírodě. Jako praví indiáni se přemísťovali mezi stanovišti indiánskou chůzí, hledali různé způsoby stopování zvířat, poznávali druhy ptáků podle peří, přivazovali nepřátele ke stromům, procvičovali věci z přírodovědy, prvouky či tělocviku... Všichni se do aktivit zapojovali s nadšením a vyšlo i počasí. Nakonec paní učitelka Petra a pan učitel Petr práci skupin vyhodnotili a vyhlásili vítěze... Howk!

Mgr. Petra Fojtíková


Domácí farma "Pořad o zvířatech", MŠ, 18. 2. 2020

Domácí farma "Pořad o zvířatech", MŠ, 18. 2. 2020

V úterý měly děti možnost předvést své znalosti z oblasti domácích zvířat. Poznávaly dospělá zvířata a pojmenovávaly jejich mláďata, zahrály si hru "Na štronzo" s tancující kravičkou a vybarvily si obrázek, který za odměnu dostaly.

Marcela Šlosárková, MŠ


Projektový den, Volba povolání, 18. 2. 2020

Projektový den, Volba povolání, 18. 2. 2020

Projektový den v rámci volby povolání

V úterý 18. 2. 2020 se žáci 9. třídy naší školy v rámci projektového dne zúčastnili exkurze na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice. V 1. části exkurze se seznámili s odbornými učebnami a dílnami, ve kterých studenti střední školy uvádějí své teoretické poznatky do praxe. Následně si mohli sami vyzkoušet v učebně informačních technologií prostřednictvím PC, využitím programu Autodesk Inventor, vytvořit trojrozměrný nákres stojanu na mobilní telefon, což bylo velice zajímavé a podnětné. Poté žáci získali informace o jednotlivých studijních oborech, obdrželi přehledné brožury a informační letáky. Ve 2. části exkurze měli možnost přímo v praxi zhlédnout opracování plechu a trubek moderními technologiemi, a to u vítkovické firmy Vaněk.

Mgr. Plačková Lucie


Recitační soutěž, 13. 2. 2020

Recitační soutěž, 13. 2. 2020

I letos se naše škola zúčastnila recitační soutěže okrskového kola dětské scény v Hlučíně. Přesto, že konkurence byla velká, naši recitátoři byli skvělí a neměli trému. Všem moc gratulujeme!

Mgr. Hana Čížková


Poděkování za zapojení se do projektu Mary´s Meals, 13. 2. 2020

Poděkování za zapojení se do projektu Mary´s Meals, 13. 2. 2020


Poděkování za zapojení se do projektu,  2. 2. 2020

Poděkování za zapojení se do projektu, 2. 2. 2020

Poděkování za zapojení se do projektu Mary´s Meals

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice děkuje všem, kteří se zapojili do sociálního projektu mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals. Ta se zaměřuje na pomoc dětem v těžké životní situaci, která jim častokrát brání chodit do školy a vzdělávat se. Forma pomoci byla dvojí: přispění 421 Kč na nasycení jednoho dítěte na celý školní rok a dodání baťůžků naplněných podle seznamu školními potřebami. Do projektu se zapojily všechny třídy, většina pedagogů a řada rodičů. Podařilo se vybrat téměř 7 000 Kč a nashromáždit 36 baťůžků. Ještě jednou moc děkujeme!

Ani do budoucna se nebráníme tomu, aby naše škola touto nebo podobnou formou projevila pomoc potřebným.

Mgr. Pavlína Řehánková

 

 

 

 

 


Naši prvňáčci, 30. 1. 2020

Naši prvňáčci, 30. 1. 2020

Naši prvňáčci si dnes užili svůj sváteční den!


Loutkové divadlo, MŠ, 30. 1. 2020

Loutkové divadlo, MŠ, 30. 1. 2020

Dne 30.1.2020 přijelo do MŠ loutkové divadlo Kašparův svět s pohádkou Kašpárkovo dobrodružství. Pohádka nás potěšila, pobavila a bylo veselo.

Simona Chybíková, MŠ


Informace o prázdninách, 30. 1. 2020

Informace o prázdninách, 30. 1. 2020


Projekt "Naše tělo", 29. 1. 2020

Projekt "Naše tělo", 29. 1. 2020

Projekt „Naše tělo“ Pro prohloubení vzájemné spolupráce, komunikace i přátelských vztahů mezi našimi žáčky 1. a 2. třídy, jsme uspořádali projektový den na téma „Naše tělo“. Téma, které je blízké oběma třídám, jsme probrali doslova od podlahy. Ve smíšených skupinkách si žáci zopakovali nejen části těla, ale i jejich funkce a péči o tělo samotné. Ať už nás čekali prac. listy, hry, tanečky či vyrábění, ničeho se děti nezalekly a dnešní den si všichni užili.

Mgr. Kalvarová Pavla, Mgr. Petra Fojtíková


Opět v "Bludišti", 29. 1. 2020

Opět v "Bludišti", 29. 1. 2020

Čtyřčlenné družstvo tvořeno žáky osmé a deváté třídy bylo dne 29. 1. bojovat o vítězství v zábavné soutěži „Bludiště“. Žáci museli předvést nejen svou fyzickou zdatnost na lanových překážkách a v laserovém bludišti, ale také své znalosti při vědomostních otázkách. Skvělou soutěžní atmosféru a podporu soutěžícím vytvořili žáci sedmé a osmé třídy, kterým moc děkujeme. A jak naše družstvo dopadlo, zjistíte 18. 4. ve 12 hodin na ČT Déčko.

Mgr. Olga Tichá


PROJEKTOVÝ DEN V MŠ - Instrumentální dílna, 28. 1. 2020

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ - Instrumentální dílna, 28. 1. 2020

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ - Instrumentální dílna pro větší kolektiv dětí V Úterý 28.1. 2020 se v naší Mš uskutečnil projektový den pod názvem - Jak se klepe na dveře. Navštívila nás lektorka ze ZUŠ Hlučín, která připravila a vedla projektové vzdělávání v oblasti podpory hudebního rozvoje a vzdělávání. Pro děti bylo vzdělávání hrou i zábavou. Děti si zazpívaly, vyzkoušely netradiční hudební nástroje, zahrály hry a na závěr si vyrobily svůj hudební nástroj.

Simona Chybíková, MŠ


Propagace veřejné dopravy, 28. 1. 2020

Propagace veřejné dopravy, 28. 1. 2020

Žáci 4. - 6. třídy naší školy se zúčastnili projektu "Propagace veřejné dopravy a ODISbusu", který si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšil popularizaci, zájem a povědomí veřejnosti o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou. Žákům se projekt velmi líbil.

Mgr. Pavla Kačmářová


Osvětim-Březinka, 22. 1. 2020

Osvětim-Březinka, 22. 1. 2020

Žáci 8. a 9. třídy navštívili koncentrační tábor Osvětim

Žáci 8. a 9. třídy ve středu 22. ledna 2020 navštívili místo, kde se za 2. světové války odehrály největší hrůzy moderních dějin lidstva v podobě opravdového lidského utrpení – koncentrační tábor Osvětim-Březinku/Auschwitz-Birkenau. Exkurzi do těchto míst by měl absolvovat každý. Do míst, kde denně docházelo k vraždám mnoha stovek až tisíců nevinných lidí, a to neuvěřitelně nelidským způsobem. Atmosféra strachu a děsu je tu stále živá. Ze všech koutů na člověka dýchá utrpení, úzkost a nepředstavitelná hrůza. Polské městečko Osvětim se nachází mezi Krakovem a Katovicemi, jen 70 km od Ostravy. Při vstupu do koncentračního tábora v Osvětimi prochází návštěvníci poměrně přísnými bezpečnostními opatřeními, nesmí zde jít s batohem na zádech a povolena je jen malá taška přes rameno. Samotná prohlídka Osvětimi zpravidla trvá i s výkladem dvě hodiny. Ovšem záleží na okruhu, který si návštěvník zvolí. Na začátku exkurze obdržel každý sluchátka s vysílačem. Tím měl zajištěn nerušený výklad svého průvodce. Do koncentračního tábora se pak vstupovalo bránou se známým nápisem „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Téměř v každé budově je zřízeno muzeum. V jednotlivých expozicích najdeme fotografie transportovaných lidí, jejich osobní dokumenty, vlasy, které byly vězňům stříhány a používány k dalšímu zpracování (třeba na tkaní koberců), brýle, protézy a berle, podepsané kufry, nádobí… V jediném bloku, který je ponechán v původní podobě, mohou návštěvníci zhlédnout umývárnu vězňů s plechovými koryty na vodu, pruhované vězeňské šaty a také ložnici vězňů, kde byly špinavé slamníky naskládány jeden vedle druhého a tenké hadry, které sloužily jako přikrývka. V areálu tábora se nacházela nemocnice, kde lékař Josef Mengele se svým týmem prováděl různé lékařské experimenty na lidech, kteří často umírali v hrozných mukách. K zhlédnutí byly také cely smrti a hladomorny. Kousek za ostnatým drátem stojí dvoupodlažní vila velitele koncentračního tábora Rudolfa Hösse, nacistického velitele, který tady v té době žil se svou rodinou. Z horního patra vily byl výhled na šibenici a krematorium, ve kterém byly spalovány ostatky umučených vězňů jako na běžícím páse. A právě na šibenici za krematoriem byl 16. dubna 1947 jeden z největších vrahů Rudolf Höss popraven. Vstup do vily ovšem není povolen, lze si ji prohlédnout jen zdálky. Průchod plynovou komorou a krematoriem byl extrémně depresivní. V těchto prostorách se smí fotit, přesto většina návštěvníků těmito místy jen projde a urychleně ho opustí. Kdo z vězňů nezemřel v plynových komorách, zemřel v důsledku vyčerpání z těžké práce a hladovění, nejrůznějších nemocí pramenících z nedostatečné hygieny a nedostatku stravy. Návštěva Osvětimi často v lidech zanechá hlubokou stopu. Je jedním z největších svědectví, čeho je člověk na člověku schopen. Jen velmi těžko se lze vcítit do všeho, co se v těchto prostorách smrti odehrávalo. Proto važme si toho, že žijeme v době, která má, jak se říká, nedostatek nedostatku! Při návštěvě Březinky, nacházející se asi 2,5 km od Osvětimi, nás čekalo překvapení. Brána, která se vepsala do dějin jako brána smrti, byla překryta obrovským stanem, do kterého nebyl umožněn přístup. Tato opatření byla proto, že se na těchto místech připravovalo 75. výročí od konce války a osvobození tohoto koncentračního tábora. Právě na tyto události vzpomínáme 27. ledna, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Poděkování patří Základní škole v Ludgeřovicích za zprostředkování této exkurze!

Mgr. Pavlína Řehánková


Charitativní projekt mezinárodní organizace Mary´s Meals

Charitativní projekt mezinárodní organizace Mary´s Meals

Vážení rodiče,
naše ZŠ a MŠ v Šilheřovicích se zapojila do pomoci chudým a hladovějícím dětem. Charitativní projekt mezinárodní organizace Mary´s Meals byla dne 13. 12. 2019 představit koordinátorka projektu, Dagmar Máchová. Žáci obdrželi informační materiály a byli seznámeni s možnostmi této sociální pomoci.
Rádi bychom Vám tedy v této souvislosti připomněli, že ve dnech od 13. 1. do 24. 1. 2020 bude na naší škole probíhat tzv. Baťůžkový projekt. V průběhu těchto dní bude možno svým třídním učitelům přinést baťůžek (může být opotřebovaný, ale plně funkční a čistý) naplněný dle informačního letáčku.
Mary´s Meals lze podpořit i jednorázovým finančním darem 421 Kč. Tato částka představuje jídlo na jeden školní rok pro jedno dítě a lze ji doručit přímo do školy nebo ji poslat po svém dítěti třídnímu učiteli.
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Pavlínu Řehánkovou, výchovnou poradkyni, která má daný projekt na starosti, na tel. čísle 595 054 146/147 nebo mailové adrese: rehankova@skolasilherovice.cz.

Další potřebné informace získáte na www.marysmeals.cz.
Děkujeme Vám za zapojení se do této dobročinné akce! 

Projekt MARY'S MEALS je zcela dobrovolný a naše škola pouze zprostředkovává předání informací!

 

 


Malý badatel aneb prima pokusy, MŠ, 22. 1. 2020

Malý badatel aneb prima pokusy, MŠ, 22. 1. 2020

Dne 22. 1. 2020 se ve školce konala akce "Malý badatel - prima pokusy". Děti si vyrobily velkou barevnou sopku, poté si každý vytvořil svou malou barevnou sopku pomocí jedlé sody, octu a potravinářského barviva a jako poslední přišla na řadu gumová rukavice, která pomocí jedlé sody a octu vyletěla do vzduchu. Dětem se tato akce velice líbila a pokusy se jim moc povedly!

Eva Kačmářová, MŠ


Pomáháme ptáčkům, 20. 1. 2020

Pomáháme ptáčkům, 20. 1. 2020

Žáci osmé třídy se starají o přezimující ptáčky v okolí školy.

Mgr. Olga Tichá


Poruchy příjmu potravy, 16. 1. 2020

Poruchy příjmu potravy, 16. 1. 2020

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se na 2. stupni Základní školy a mateřské školy v Šilheřovicích uskutečnila přednáška na téma Poruchy příjmu potravy. Řeč byla především o mentální anorexii, bulimii, záchvatovitém přejídání a ortorexii (posedlosti zdravým jídlem). Obě přednášející byly z Centra Anabell v Ostravě, které od roku 2002 pomáhá osobami s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Této skupině lidí se věnují jako jediný poskytovatel sociálních služeb v ČR. Centrum má zastoupení také v Praze a v Brně. Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění. Jsou léčitelné, ovšem podle statistik až 10 % nemocných umírá, přičemž jedním z důvodů je stálá tabuizace tématu. Žáci v rámci přednášky zhlédli dva krátké filmy na dané téma a seznámili se s příčinami tohoto závažného onemocnění i jeho důsledky v návaznosti na fungování našeho těla. Dozvěděli se, jak žít vyváženě a zdravě a jakým způsobem pomoci osobě s podezřením na poruchy příjmu potravy.

Mgr. Pavlína Řehánková


Řemeslné dílny, 15. 1. 2020

Řemeslné dílny, 15. 1. 2020

Žáci 3. – 5. třídy navštívili workshop zaměřený na řemeslné dílny. Zajímavou tvůrčí akci připravila na středu 15. ledna 2020 v Obecním domě v Ludgeřovicích Místní akční skupina Hlučínsko. Pro žáky nižšího stupně základní školy (3. – 5. třídu) zde byl připraven workshop zaměřený na řemeslné dílny. Žáci si měli možnost vyzkoušet řemeslné činnosti na celkem sedmi stanovištích zaměřených na bezpečnost práce s požární ochranou, pokrývačství (pokládku střešní krytiny a zkoušku vodou), kominictví (princip fungování komínu, čištění komínu a kouřovodu), seznámení se s měřicí a inspekční technikou, životní prostředí a spalování paliv, vyzkoušeli si také práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadím, řezivem, vrtáky) a na čas si rovněž zasoutěžili v šroubování metrických matic. Žáci naší školy byli danou akcí nadšeni a věříme, že mnozí z nich se nechali řemeslem, které – jak se říká – má zlaté dno, do budoucna náležitě inspirovat.

Mgr. Pavlína Řehánková

 Informace k plavání, školní rok 2019/2020

Informace k plavání, školní rok 2019/2020

Termíny plavání žáků 2., 3. a 4. třídy ZŠ Šilheřovice v plavecké škole BOSPOR Bohumín (NOVĚ)!

 

Úterý – 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3. a 24. 3. (10 lekcí)

 

Plaveme vždy od 11.00 do 12.00 h (po vysušení se odjíždí rovnou k jídelně – stravující se/či škole – ti, co jdou domů,

(odjezd od školy bude vždy v 10.25 h), předpokládaný návrat – mírně opožděn - cca 12.40 h (výuka do 12.35 h).

Předpokládané náklady na dopravu předem neuvádíme, jelikož hodláme požádat o dotaci na dopravu na plavání. 

Pokud již nyní víte, že se Vaše dítě nemůže plaveckého výcviku, z jakýchkoli závažných důvodů, zúčastnit, prosíme o doložení tohoto faktu lékařem, (jelikož plavání nahrazuje hodiny TV).

 

Pokyny k plaveckému výcviku:

Po svačině si žáci aktovku se školními pomůckami (pro 1., 2., a část 3 hodiny) nechají ve škole a odjíždí na plavání (ti co chodí po obědě domů, předání aktovek dořešíme).

S sebou: budou mít děti připravenou podepsanou igelitovou tašku, plavky, ručník, mýdlo, (v kapsičce na krku i stravovací kartu – půjde-li dítě na oběd do jídelny). Lze přibalit i plavecké brýle.

Rodiče dívek s dlouhými vlasy předem prosíme o úpravu do pevného drdolu – snazší manipulace po plavání, není pak mokré oblečení – léty prověřeno. :o) Děkujeme.

Od 6. 1. 2020, po dobu plavání (tj. do 24. 3.) bude upraven rozvrh hodin. Žáci si zapíší platný rozvrh hodin do deníčků, nejpozději 6. 1. 2020, (v ŽK je uveden rozvrh platný před započetím a po ukončení plaveckého výcviku).

Mgr. Petra Fojtíková


PF 2020

PF 2020


Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny


Adventní neděle, zlatá, 22. 12. 2019

Adventní neděle, zlatá, 22. 12. 2019

Přejeme vám všem krásnou zlatou adventní neděli.

 

 


Vánoční party na 1. stupni, 20. 12 2019

Vánoční party na 1. stupni, 20. 12 2019

V pátek jsme si na 1. stupni udělali vánoční party. První hodinu proběhl koncert a taneční představení našich žáků. Žáci hráli na klavír, flétnu, paličky a dokonce i bubny. Děvčata nám ukázala taneční kreace, se kterými úspěšně vystupují na mezinárodních soutěžích. Celé představení bylo velice pěkné a my jsme rádi, že se spousta našich žáků věnuje hře na hudební nástroje a také tanci. Přejeme jim hodně úspěchů a těšíme se na další představení.

Společně jsme si ještě zazpívali koledy, a pak se rozdělili do tříd, kde probíhala třídní vánoční besídka. Navštívit nás přišly také děti z mateřské školky, se kterými si žáci společně hráli. Celé dopoledne se všem moc líbilo.

Mgr. Zdeňka Komůrková


Vánoční turnaj ve florbale, 19. 12 2019

Vánoční turnaj ve florbale, 19. 12 2019

Dne 19. 12. 2019 proběhl vánoční turnaj našich žáků ve florbale. V tělocvičně se žáci rozdělili do 4 skupin, které proti sobě sehráli zápasy. Na pomoc našim žákům dorazili také fanoušci, bez nich, by to přece nebylo ono! Děkujeme všem zúčastněným za sportovní atmosféru a paní trenérce za organizaci tohoto turnaje! Sportu zdar!

Mgr. Pavla Kačmářová


Vánoční pohádka 18.12. 2019, MŠ

Vánoční pohádka 18.12. 2019, MŠ

Dne 18.12. si naše nejmenší děti z MŠ ze třídy "veverek" zahrály v rámci dopolední činnosti "Vánoční pohádku", kdy zvířátka chtěla hlídat a ochraňovat malého narozeného Ježíška.

Eva Kačmářová, MŠ


Pečení perníčku na SŠ, 17. 12. 2019

Pečení perníčku na SŠ, 17. 12. 2019

V úterý 17. 12. 2019 se děti ze školní družiny zúčastnily pečení vánočních perníčků. Střední hotelová škola nás pozvala do prostor moderní učebny cukrárny, kde si pod vedením odborníka děti vyzkoušely pečení perníčků. Děti si odpoledne moc užily.
Iveta Koperová, ŠD


Návštěva seniorů v Domově pod Vinnou horou, 17. 12. 2019

Návštěva seniorů v Domově pod Vinnou horou, 17. 12. 2019

V úterý 17. 12. 2019 navštívili žáci a žákyně 5. třídy naší školy seniory v Domově pod Vinnou horou v Hlučíně.

Víme, že místní babičky a dědečkové už leccos zažili a jistě se navyprávěli spoustu a spoustu příběhů a pohádek svým dětem, vnoučatům či pravnoučatům, proto jsme se rozhodli, že si na chvíli role vyměníme a oni budou posluchači a naše děti těmi, kteří jim něco přečtou.

Četbu dětí jsme prostřídali i recitací krátkých básniček s vánoční tématikou a společně
se seniory jsme si zazpívali i známé české koledy jako Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny nebo Půjdem spolu do Betléma. Senioři byli obdarováni vánočními přáníčky a drobnými dárečky. Na závěr si žáci spolu s obyvateli Domova zahráli i deskové hry.

Mgr. Plačková Lucie


Mary's Meals projekt

Mary's Meals projekt

Naše škola je zapojila do projektu Mary's Meals.

Více informací najdete zde

 


Přírodopis v akci, 15. 12. 2019

Přírodopis v akci, 15. 12. 2019

Žáci druhého stupně si rádi zpestřují výuku přírodopisu.

Mgr. Olga Tichá


Jsme šikovní, MŠ, 11. 12. 2019

Jsme šikovní, MŠ, 11. 12. 2019

Dnes děti projevily manuální zručnost při  práci se dřevem a smirkovým papírem. Obrousily si placku a ozdobily obrázkem, navlékly provázek. A vytvořily si vlastní ozdobu, která se jim povedla. A taky jim vyzdobí domov.

Marcela Šlosárková, MŠ

 


Ježíšek v MŠ, 11. 12. 2019

Ježíšek v MŠ, 11. 12. 2019

Dne 11.12.2019 dorazil k našim nejmenším dětem z MŠ Ježíšek. Děti spolu nejprve zkusily vynikající cukroví jejich maminek, zazpívaly koledy a netrpělivě vyčkávaly na zvoneček od Ježíška.

Eva Kačmářová, MŠ


Pečeme cukroví, MŠ 10. 12. 2019

Pečeme cukroví, MŠ 10. 12. 2019

Voní, vánoce voní. I u nás ve školce. Děti si dnes vlastnoručně upekly linecké cukroví a hned ochutnaly. Ale nechaly si i na zítřejší nadílku, která se chystá trochu v předstihu. Vždyť Ježíšek toho má hodně a musí všechno stihnout. Už se těšíme.

Marcela Šlosárková, MŠ

 


Mikulášská nadílka, 6. 12. 2019

Mikulášská nadílka, 6. 12. 2019

Jako každý rok, tak i letos, navštívil Šilheřovice v pátek 6. 12. svatý Mikuláš se svými pomocníky. Nejdříve zavítal na dolní stupeň naší školy, kde navštívil děti 1. – 5. třídy, poté se vydal na OÚ Šilheřovice, do místní pekárny a cukrárny a svou pouť zakončil na horním stupni ZŠ, kde si popovídal s žáky 6. – 8. třídy. Všude zhodnotil celoroční práci ať už dětí, nebo dospělých, čerti se zhostili napravování hříšníků, pakliže nějací byli…, no a andělé těšili zvláště děti, které se trošku bály, a krotili Mikulášovy čertovské pomocníky a na závěr rozdali všem sladkou odměnu. A jestliže někomu vrtá hlavou, proč svatý Mikuláš nenavštívil i 9. třídu, pak může zůstat naprosto klidný. 9. třída nezlobila, ani nic nevyvedla, ale celou akci zorganizovala a provedla, za což jí ještě jednou moc děkuji.

Mgr. Plačková Lucie

 

 


Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ, 6. 12. 2019

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ, 6. 12. 2019

Jako každoročně, tak i letos zavítali do MŠ Mikuláš, čerti a andělé, kde je očekávaly tak trochu vystrašené, ale netrpělivé děti. Vždyť se na jejich příchod také pečlivě připravovaly a bylo vidět, že děti berou vážnou návštěvu opravdu vážně.

Simona Chybíková, MŠ


Adventní spirála v MŠ, 29. 11. 2019

Adventní spirála v MŠ, 29. 11. 2019

 

 


Zpívání u stromečku, akce OÚ, 29. 11. 2019

Zpívání u stromečku, akce OÚ, 29. 11. 2019


Mikulášské setkání pedagogů z MŠ, 27. 11. 2019

Mikulášské setkání pedagogů z MŠ, 27. 11. 2019

Předvánočního setkání zaměstnanců MŠ se spřátelenou školkou v polských Chalupkách. 


Žáci 9. třídy navštívili ÚP v Ostravě, 26. 11. 2019

Žáci 9. třídy navštívili ÚP v Ostravě, 26. 11. 2019

V úterý 26. listopadu 2019 navštívili žáci 9. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), které působí v rámci Úřadu práce v Ostravě. Tato návštěva byla pro ně cennou pomocí zvláště v době, kdy se rozhodují o svém budoucím povolání.

Žáci získali komplexní informace o síti škol, o možnostech uplatnění absolventů škol v praxi, možnostech rekvalifikace a o situaci na trhu práce. Prakticky si otestovali profesní zájmy ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání, zhlédli ukázky některých profesí a byli seznámeni s internetovými odkazy, které mohou být v době jejich rozhodování užitečnými pomocníky.

Obdrželi také podrobné informace o práci s Atlasem školství, o náležitostech týkajících se přijímacího řízení, podávání přihlášek, postupu při přijetí i nepřijetí na školu, o odvolacím řízení a rovněž způsobu podání zápisového lístku.

IPS poskytuje nejen skupinové, ale v případě zájmu také individuální poradenství, kterého je možno bezplatně využít.

Mgr. Pavlína Řehánková

 

UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY:

www.portal.mpsv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolství.cz

www.istp.cz

www.msk.cz

www.cermat.cz

www.gwo.cz

 


Vánoční jarmark, 26. 11. 2019

Vánoční jarmark, 26. 11. 2019

V úterý proběhl na naší škole vánoční jarmark. Chtěli bychom Vám, za zaměstnance i jménem našich žáků, moc poděkovat za vaši pomoc a účast. Všechny vydělané peníze putují na akce, které s jednotlivými třídami podnikneme. 


Konzultace pro zákonné zástupce, 26. 11. 2019

Konzultace pro zákonné zástupce, 26. 11. 2019


Volby do školské rady, 26. 11. 2019

Volby do školské rady, 26. 11. 2019

Volby do školské rady se uskuteční dne 26. 11. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin. 

 

 


Divadlo loutek Ostrava, 19. 11. 2019

Divadlo loutek Ostrava, 19. 11. 2019

V úterý 19.11. 2019 navštívili žáci 1., 2. a 3. třídy Divadlo loutek v Ostravě, kde zhlédli kouzelné zpracované představení "Kocourka Modroočka". "Moc se nám to líbilo", tvrdili noví fanoušci Modroočka i Natrhouška...
Mgr. Petra Fojtíková


Kroužek artefiletiky, 18. 11. 2019

Kroužek artefiletiky, 18. 11. 2019

V dnešní lekci  artefiletiky vytvářely děti dárek pro radost - květinu v krabičce. A měly z toho velkou radost.

Marcela Šlosárková, MŠ


Pohádkové odpoledne v MŠ, 12. 11. 2019

Pohádkové odpoledne v MŠ, 12. 11. 2019

Dnešní pochmourný den si děti z naší mateřské školy zpříjemnily pohádkovým odpolednem. Na prvním stanovišti si hrály, stavěly puzzle, kreslily, hrály twister, počítaly. K těmto aktivitám jim pomáhala zvířátka – medvěd, datel, myška, liška, jelen a stará hodná babička, která rozdávala dobrotky. Děti pokračovaly do třídy Veverek, plnily úkoly s lesními zvířaty zajíčkem a liškou. Ve třídě Berušek byly jeskyňky s netopýry a jezinkami i zde musely plnit úkoly. Celou akci zakončily v jídelně, kde na ně čekalo občerstvení.

Děkujeme všem, kteří se do této akce pro naše nejmenší zapojili a společně jim připravili krásné pohádkové odpoledne. Nejen paní učitelkám, paní kuchařce a paní školnici z MŠ, ale také paní učitelkám z I. stupně a panu asistentovi. Moc děkujeme maminkám, které nám napekly spoustu výborných dobrot.


Hola, hola, hola, výlet volá!, 9. 11. 2019

Hola, hola, hola, výlet volá!, 9. 11. 2019

Děti všeobecně milují pohyb, zábavu, společné akce prožité s kamarády, návštěvy zajímavých míst. Právě proto jsme se, v naší škole, rozhodli, že zorganizujeme několik výletů za poznáním - hlavně za poznáním přírody.

Bohužel nám tentokrát počasí nepřálo a místo plánovaného výšlapu v okolí Lysé hory jsme museli zajistit náhradní program. Právě pochmurné počasí odradilo některé přihlášené děti i rodiče od této aktivity, ale ti, kteří vydrželi, nelitovali! Celkem 15 dětí ve věku 6-12 let, a 2 předškoláčky, doprovázely 3 paní učitelky a 3 další rodiče. Cestovali jsme vlakem z Hlučína a pro některé to byla jejich první cesta! Na rychloprohlídce Opavy, jsme zkoukli Horní i Dolní náměstí, budovu Hlásky a budovu kostela sv. Vojtěcha. Pak jsme zamířili do „Zemského muzea v Opavě“, které nás přivítalo s otevřenou náručí, úchvatnými exponáty i komentovanou prohlídkou. No, aby taky ne! Vždyť je nejstarším muzeem u nás, má totiž více než 200 let!

Děti obdivovaly vycpané slony a další savce, prošli jsme expozicemi ryb, plazů, obojživelníků, u ptáků si zkusily identifikaci podle hlasu/zpěvu ptáčka, viděli jsme sršně v nadživotní velikosti, u akvárií prolézaly jeskyní. Stranou nezůstaly ani další expozice - minerálů, svatebních šatů – princezny si opravdu přišly na své a zajímavé byly i dřevěné loutky. Vlastně čerta se některé děti opravdu bály!

Po svačince a nakoupení nezbytných upomínkových předmětů si pak děti zasoutěžily, naučily nové hry a také se trošku vydováděly na dětském hřišti na „Ptačím vršku“ u Minoritního kláštera. Zpáteční cesta vlakem uběhla rychle, všichni si posedali do skupinek a bylo vidět, že si rozumí, i když nechodí do stejných tříd. V Hlučíně už na nás čekali netrpěliví rodiče. Z reakce dětí i dojmů nás, dospělých, bylo patrné, že se výlet povedl.

Děkuji všem za krásný zážitek, dětem že byly všímavé a hodné, rodičům za doprovod, kolegyním za pomoc, byl to moc pěkně prožitý den.  A tu Lysou si dáme třeba na jaře 2020!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

Mgr. Petra Fojtíková       


Princeznička na bále, MŠ, 7. 11. 2019

Princeznička na bále, MŠ, 7. 11. 2019

Naši nejmenší z MŠ třídy "Veverek" měli dne 7.11. v rámci dopolední činnosti krásný bál k pohádce "Princeznička na bále".

Eva Kačmářová, MŠ


Halloween na 2. stupni, 5.11. 2019

Halloween na 2. stupni, 5.11. 2019

Dne 5.11. proběhly pravidelné úterní hodiny anglické konverzace  v netradičním halloweenském duchu. Cílem nebyla propagace tohoto svátku, ale spíše jeho pochopení a zpestření výuky pomocí drobných soutěží a aktivit.  Žáci doplňovali křížovku, hledali v textu odpovědi na otázky, vyzkoušeli si „Skeleton Dance“ a v některých skupinách došlo i na netopýří štafetu. Chtěl bych poděkovat žákům 9. třídy za vyhotovení masek a výzdoby.

Mgr. Tomáš Smolek

 


Recitační soutěž, 1. 11. 2019

Recitační soutěž, 1. 11. 2019

V pátek, dne 1. 11. 2019, se zúčastnila Kateřina Ličková, žákyně 9. třídy, recitační soutěže Gymnázia J. Kainara v Hlučíně. Katka vystoupila s básní Balada o životě v klusu z tvůrčí dílny Jiřího Žáčka. Jednalo se již o 3. ročník této soutěže. Všichni účinkující se svého úkolu zhostili poctivě a se ctí, recitovali jako o život a vydali ze sebe to nejlepší. Jejich výkony hodnotila vážená porota.
Po usnesení poroty stanula na stupních vítězů i naše žákyně a získala krásné 3. místo, za což jí velice blahopřejeme a přejeme řadu dalších úspěchů.

Mgr. Lucie Plačková

Odkaz na Gymnázium J. Kainara

 


Happy Halloween, 1. 11. 2019

Happy Halloween, 1. 11. 2019

Ačkoli se Halloween slaví 31. 10., u nás proběhl až dnes, 1. 11. Společně s paní učitelkami a žáky jsme se na tento den pilně připravovali již od začátku října. V pracovních činnostech, výtvarné výchově a ve školní družině jsme vyráběli duchy, mumie, dýně, čarodějnice, pavouky, netopýry, skeletony, prostě všechno, co s tím souvisí.

Dnešní školní den byl úplně jiný než ty obvyklé. Naši žáci, kteří přišli v halloweenských maskách, se první vyučovací hodinu seznamovali s dopoledním programem. Fotografovali se s celou svou třídou u strašidelného domu. Diskutovali o dušičkách, pouštěli si videoukázku o tom, jak se Halloween slaví v Anglii a hráli hry. Další dvě hodiny byli rozděleni do skupin. V každé skupině byl zástupce jiné třídy. Společně pak plnili aktivity, které se týkali halloweenu. Tyto aktivity byly v anglickém jazyce a musím velmi všechny pochválit, jak si s tím poradili. Páťáci přečetli anglicky slova prvňáčkům a ti pak např. vybarvovali. Hlavní „šéf“ skupiny rozděloval úkoly, které byly připraveny dle náročnosti. Nikdo nezahálel, všichni vzorně, v klidu a dle fair play pravidel pracovali. Na závěr vytvořili výtvarný projekt. Poslední hodina byla věnována módní přehlídce, vyhodnocení soutěží, masek. Přišel nás navštívit také upír, pan ředitel, který nepokazí žádnou legraci.

Navštívit nás přišly děti z mateřské školky. Prošly si všechny třídy a spolu s paní učitelkami se také vyfotografovaly u strašidelného domu. 

Společně s paní učitelkami bychom chtěly všem žákům poděkovat za vzornou přípravu masek. Ocenily jsme také kreativní a nápadité masky vyrobené doma.

S malou, sladkou odměnou odcházeli všichni. Věřím, že si tento báječný den užili a nebyli smutní z toho, že nevyhráli! Protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Užít si to!

Za sebe bych chtěla moc poděkovat paní učitelkám, paní vychovatelce a paní školnici, které mi v přípravě projektového dne moc pomohly. 

Spousta z nás bude dnes usínat s pocitem skvěle vykonané práce a taky s mnoha zážitky.

Už teď se těšíme na příště. „HAPPY HALLOWEEN“

Mgr. Zdeňka Komůrková

 


Uspávání broučků, 31. 10. 2019

Uspávání broučků, 31. 10. 2019

Malí i velcí „dvojnozí broučci“ se setkali 31. 11. v Baumšuli. Společně jsme si zatančili a zasoutěžili. Našli jsme poklad a setkali se s Pánem lesa. Všem broučkům jsme posvítili a zazpívali k zimnímu spánku. I přes chladný večer nám všem bylo veselo a příjemně.

Mgr. Pavla Kačmářová 

girl-3418221_960_720

Uspávání broučků

Dopravní výchova, 4. třída, 31. 10. 2019

Dopravní výchova, 4. třída, 31. 10. 2019

Dne 31.10. absolvovala 4. třída teoretickou i praktickou část k dopravní výchově na dopravním hřišti v Hlučíně. Neodradilo nás ani prudké ochlazení a jízda v čepicích a v rukavicích. Bylo to super, všichni si procvičili své dosavadní cyklistické zkušenosti.

Mgr. Petra Fojtíková

 


Výroba jogurtů se studenty SŠ v MŠ, 23.10.2019

Výroba jogurtů se studenty SŠ v MŠ, 23.10.2019

Jak se vyrábí jogurt?
Ve středu 23.října nás v Mateřské škole navštívili studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích, aby nám ukázali, jak se dělá jogurt. Nejdříve jsme se podívali na obrázkovou prezentaci a pak začala opravdová zábava. Míchali jsme, přidávali ingredience a míchali. Jogurt nám všem moc chutnal a těšíme se na další příští společné vaření :-)

Simona Chybíková, MŠ

 

Odkaz na fotogalerii Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích:

 


Werichovy písničky, 21. 10. 2019

Werichovy písničky, 21. 10. 2019

V pondělí 21. 10. se žáci 5. a 6. třídy byli podívat v Markvartovicích na výstavu „Werichovy písničky“. Kde si prohlédli obrázky B. Frýby s texty Voskovce, Wericha a Ježka. Také si zazpívali a zatančili.

Mgr. Katarína Ďurajková


Den za obnovu lesa, 19. 10. 2019

Den za obnovu lesa, 19. 10. 2019

V sobotu proběhla v Šilheřovicích velká akce "Den za obnovu lesa". Všichni jsme si tuto událost moc užili. Děkujeme za skvělou organizaci! 

ODKAZ NA FACEBOOK - LESY ČR - Poděkování a zhodnocení Dne za obnovu lesa od generálního ředitele Josefa Vojáčka

Lesy ČR 


Podzim čaruje, ŠD, 18. 10. 2019

Podzim čaruje, ŠD, 18. 10. 2019

Děti ze školní družiny tvořily obrázky z kaštanů.

Iveta Koperová, ŠD


Hudební program "PODZIM", 18. 10. 2019

Hudební program "PODZIM", 18. 10. 2019

Hudební program "PODZIM",
Eva Kačmářová, MŠ


Podzimní vycházka, 17. 10. 2019

Podzimní vycházka, 17. 10. 2019

Podzimní vycházka "Hudebně pohybového kroužku se zaměřením na přírodu ".

Barbara Slavíková, MŠ


Centrum inkluze, Vítkov - Preventivní programy, 16. 10. 2019

Centrum inkluze, Vítkov - Preventivní programy, 16. 10. 2019

Žáci 3. a 4. třídy strávili 2 hodiny preventivním programem "Nech mě být" - týrání, zneužívání. Besedovali, vytvářeli myšlenkové mapy a zhlédli krátkou videoukázku. 

Mgr. Zdeňka Komůrková

Žáci 5. a 6. třídy se zúčastnili v rámci primární prevence programu „Mezi stěnami - šikana“. Program byl zaměřen na porozumění pojmu šikana, zabýval se jejími projevy a možnými následky. Žáci se s touto problematikou seznámili prostřednictvím tematických a interaktivních aktivit.

Mgr. Katarína Ďurajková

 


Projekt Éry Země, 14. 10. 2019

Projekt Éry Země, 14. 10. 2019

Žáci deváté třídy si v rámci výuky v přírodovědných praktikách vyzkoušeli práci paleontologů. Zabývali se studiem života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů. Žáci v pracovních skupinách prostudovali různé zdroje informací, vybrali to nejpodstatnější a zpracovali jednotlivé éry Země.

Mgr. Olga Tichá


Den s jubilanty, 11. 10. 2019

Den s jubilanty, 11. 10. 2019

Dnes šli naši žáci 3. a 4. třídy popřát jubilantům Šilheřovic. Zarecitovali, zazpívali, popřáli a předali oslavencům přáníčka. Velké díky patří vybraným žákům, kteří naši školu zastupovali, paní učitelce Haně Čížkové za organizaci. Děkujeme také žákům 4. třídy a paní učitelce Zdeňce Komůrkové za výrobu narozeninových přání.

Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví.


Drakiáda, 11. 10. 2019

Drakiáda, 11. 10. 2019

V pátek 11. 10. 2019 jsme se za krásného, slunečného a hlavně větrného počasí sešli na hřišti TJ Sokol na Drakiádě. Nejprve se piloti draků rozehřáli několika soutěžemi, kde prokázali hbitost a šikovnost. Následovalo slavnostní vypuštění draků. Soutěžili jsme, který vyletí nejvýše a zůstane ve vzduchu nejdéle. Celé odpoledne se neslo v duchu dobré zábavy a legrace.

Iveta Koperová


Divadlo "Kašpárek a čaroděj", 9. 10. 2019

Divadlo "Kašpárek a čaroděj", 9. 10. 2019

Do školky přijelo divadlo s představením "Kašpárek a čaroděj".


Setkání pracovníků MŠ s polskými kolegy, 9. 10. 2019

Setkání pracovníků MŠ s polskými kolegy, 9. 10. 2019

Zástupci pedagogů z mateřských škol se setkali se svými polskými kolegy u příležitosti Světového dne učitelů v Bohumíně.


Návštěva knihovny, 7. 10. 2019

Návštěva knihovny, 7. 10. 2019

V pondělí 7.10. navštívili žáci 2.a 3. třídy naší školy šilheřovickou knihovnu, kde se obeznámili s pravidly pro půjčování knih, jejich členěním, zajímavými tituly pro děti z řad českých autorů. Děti se podivovaly nad největší a nejmenší knihou a od paní knihovnice dostaly kromě přihlášek pro nové čtenáře i seznamy knih, které jsou v naší knihovně pro ně k dispozici. Děkujeme, touto cestou, paní Janošové za přípravu této knihovnické lekce!

Žáci a učitelé 2. a 3. třídy


Přírodovědná vycházka, 4. 10. 2019

Přírodovědná vycházka, 4. 10. 2019

V pátek 4.10. se žáci 1. a 2. třídy vydali na přírodovědnou vycházku do Šilheřovického parku. Zde se děti seznámily s krásami podzimní přírody, identifikovaly listy stromů a jejich plody, procvičily abecedu i matematiku, zasportovaly si. Vycházka se moc povedla a všichni jsme si ji užili.

Mgr. Petra Fojtíková


Geošifra, 3. 10. 2019

Geošifra, 3. 10. 2019

Ve čtvrtek 3.10 2019 jsme se s žáky 9. ročníku zúčastnili prvního ročníku soutěže Geošifra na SPŠ stavební v Opavě. Museli jsme prokázat znalosti především z matematiky a zeměpisu, měli jsme možnost pracovat s měřícími přístroji sloužící k zaměřování GPS a měření převýšení terénu a uplatnili jsme i fyzickou zdatnost.
I když se nám nepodařilo umístit se na předních místech, prožili jsme hezké a velmi zajímavé dopoledne a v neposlední řadě jsme měli opět možnost získat nové zkušenosti a dovednosti z oblasti geodézie.

Mgr. Kateřina Bachroníková


Prvňáčci, 2. 10. 2019

Prvňáčci, 2. 10. 2019

Naši nejmladší v akci! Ale jde jim to! 


Beseda se senátorem, 25. 9. 2019

Beseda se senátorem, 25. 9. 2019

ZŠ Šilheřovice navštívil senátor Herbert Pavera
Ve středu 25. září 2019 měli žáci 6. - 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat významného hosta. Byl jím současný senátor, bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera.
Pro žáky 6. a 7. třídy byl připraven tematický celek - Hlučínsko a jeho význam. Žáci měli možnost prohloubit si znalosti a rozšířit obzor. Herbert Pavera představil nejen Hlučínsko, ale i organizaci Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let vykonává funkci předsedy. Problematiku pojal nejen z hlediska geografických a historických souvislostí, ale vyzdvihl taktéž roli zdejší "prajzské" kultury, která vždy sehrávala značnou úlohu. Zároveň vyzval k jejímu zachování pro budoucí generace. V závěru byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků i vyučujících.
Žáci 8. a 9. třídy měli přednášku na téma Parlament ČR. Herbert Pavera hovořil o struktuře Parlamentu České republiky, jakožto dvoukomorovém zákonodárném sboru ČR, tvořeném Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Na programu přednášky byly parlamentní volby, proces přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád sněmovny aj. V závěru přednášky si žáci dokonce na hlasování o zákonech zahráli.
Děkujeme tímto Mgr. Herbertu Paverovi za přízeň naší škole a věříme, že se s ním opět setkáme při některé z dalších zajímavých přednášek.

Mgr. Pavlína Řehánková


Dopravní výchova, 25. 9. 2019

Dopravní výchova, 25. 9. 2019

Naši třeťáci absolvovali dnešní výuku na dopravním hřišti. Moc se jim to líbilo a těší se zase na příště!

Mgr. Hana Čížková

 


Setkání na hranici s polskou školkou, 24. 9. 2019

Setkání na hranici s polskou školkou, 24. 9. 2019

Naši nejmenší se sešli se svými polskými kamarády.


Strassenfest, 14. 9. 2019

Strassenfest, 14. 9. 2019

Naše škola byla po celou dobu Strassenfestu otevřená. Spousta z vás nahlédla a ochutnala dobroty, které připravili zaměstnanci školy.


Exkurze OZO, 10. 9. 2019

Exkurze OZO, 10. 9. 2019

Dne 10. 09. 2019 žáci ZŠ Šilheřovice navštívili Centrum odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava, zabývající se odvozem a zpracováním odpadu (obsluhující i naši obec). Zde byl pro naše děti připraven vzdělávací program ve 2 blocích, dle věkové kategorie: Mladší žáci (1.- 3. třída) - “Ozíci a Skládkoobr“ Starší žáci (4.- 5. třída) - „Honzovy rady (jak na odpady)“ V těchto programech se žáci seznámili s jednotlivými skupinami do kterých třídíme odpad. Naučili se rozlišovali 6 typů (i barev) označující kontejnery na jednotlivé druhy odpadu (směsný, sklo, plasty, papír, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad). V rámci exkurze žáci třídili, pojmenovávali a zapisovali odpadky do jednotlivých skupin, dle materiálu ze kterého byl daný výrobek vyroben. Součástí vzdělávací akce byl program s interaktivním videem, písničkami (pro mladší děti), malováním obra libujícího si v pojídání nesprávně roztříděného odpadu "Skládkoobr", ale také interaktivní hry ve skupinách(, které byly zakončeny soutěží o pěkné ceny. Všichni účastníci si tak z tohoto dne odnesli nejen nějaký ten dáreček, znalost ve správném třídění odpadu, ale i přesvědčení, že k čistému životnímu prostředí a správné recyklaci může přispět každý k nás. Zkusme i my, "dospěláci", každodenně používat trojbarevné tašky na tříděný odpad a utvrzujme naše děti ve správném třídění tím nejjednodušším způsobem - vlastním příkladem.

Mgr. Petra Fojtíková


Slavnostní uvítání prvňáčků, 2.9.2019

Slavnostní uvítání prvňáčků, 2.9.2019

Dne 2. 9. 2019 byli v sále Obecního úřadu slavnostně přivítáni naši nejmenší žáčci, kteří letos poprvé usedli do školních lavic. Prvňáčky přivítal pan starosta Mgr. Radek Kaňa, pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík a pan ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice Mgr. Jan Pavelka. Velké díky patří také paní Mgr. Fojtíkové a jejím žákům, kteří si pro naše nové žáčky a jejich rodiče připravili krátký program a věcné dárky.

 


Rekonstrukce koupelny v MŠ

Rekonstrukce koupelny v MŠ

Děti z mateřské školy dostaly po prázdninách krásnou novou koupelnu. 


Organizace prvního týdne

Organizace prvního týdne


Slavnostní uvítání žáků 1. třídy

Slavnostní uvítání žáků 1. třídy


My jsme připraveni!, 30. 8. 2019

My jsme připraveni!, 30. 8. 2019

Už se na Vás těšíme!