Mary´s Meals

Naše škola se zapojila do projektu Mary´s Meals

V pátek 13. prosince 2019 se na nižším i vyšším stupni Základní školy a Mateřské školy v Šilheřovicích uskutečnila prezentace sociálního projektu Mary´s Meals. Ten se zaměřuje na pomoc dětem v těžké životní situaci, která jim kolikrát brání chodit do školy a vzdělávat se. Tuto ušlechtilou formu pomoci představila ve všech třídách základní školy paní Dagmar Máchová, která je koordinátorkou projektu pro zdejší oblast. Projekt má ryze výchovný charakter: děti si uvědomí, v jakém nadbytku žijí. Žáci rovněž zhlédli film, který jim projekt a potažmo chudobu ve světě blíže představil, a obdržely všechny potřebné informace a informační letáčky.

Mary´s Meals je mezinárodní charitativní organizace (v ČR má pobočku v Brně), která se zabývá projekty školního stravování v nejchudších zemích světa, kde hlad a chudoba brání dětem získat vzdělání. Více než 60 milionů dětí na světě hladoví a nechodí do školy. Aby přežily, musí těžce pracovat nebo žebrat. Proto tuto konkrétní pomoc druhým v nouzi zahrnuje ústřední myšlenka tohoto sociálního projektu: Přinášíme naději hladovějícímu světu. Dětem bylo vysvětleno, že v majetku a v přístupu ke hmotným statkům je mezi námi rozdíl, ale z hlediska lidské důstojnosti jsme si všichni rovni, proto nám nemůže být lhostejný osud druhých lidí.

Hnutí Mary´s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy jeho zakladatel Magnus MacFarlane-Barrow navštívil Malawi sužované hladomorem a potkal tam matku umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní sny, odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil do školy.“ Tato slova spustila misi – od skromných začátků s pouhými 200 dětmi v jedné škole v Malawi dnes Mary´s Meals sytí každý školní den více než 1 a půl milionu dětí napříč pěti kontinenty (v 18 zemích světa).

Myšlenka je jednoduchá: zajistit dětem jedno hodnotné jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přivést chudé děti do školních tříd. Ve školách zapojených do programu Mary´s Meals je zřetelný nárůst v docházce i prospěchu.

Ve všech zemích, kde je jídlo podáváno, pracují dobrovolníci z místních komunit, kteří se každý den střídají při přípravě, vaření a podávání jídla ve školách. Kdykoli je to možné, odebírají se suroviny od místních farmářů, čímž je podporována lokální komunita a zároveň se tím přispívá k růstu tamní ekonomiky.

Pouhých 421 Kč nasytí dítě na celý školní rok (každé denní jídlo podávané ve škole stojí jen 2 Kč). Jsou zde nízké provozní náklady = nejméně 93 % všech darů jde přímo na tyto charitativní aktivity. Někdy dokonce 100 %, protože operativní náklady pokryjí sponzoři.

V rámci Mary´s Meals je i tzv. Baťůžkový projekt, kdy děti (buď ve třídě, nebo doma s rodiči) podle seznamu naplní nový či použitý batoh školními potřebami. V baťůžkách nemusí být dle seznamu vše (Mary´s Meals při kontrole chybějící věci doplní) a nesmí v nich být žádné věci navíc (např. hračky apod.). Důvod je jednoduchý – aby všechny děti dostaly stejně a nevzbuzovalo to mezi nimi závist a nepokoj.

Jak tedy pomoci?

- Zapojením se do Baťůžkového programu. Ve dnech 13. – 24. ledna 2020 budou tzv. sběrné dny, kdy děti mohou do školy nosit naplněné batohy dle seznamu. Ty budou následně doručeny do Ostravy a poté do Vídně, kde se rozhodne, kam konkrétně bude naše pomoc směřována (vždy podle aktuální potřeby).

- Přispěním 421 Kč za třídu, nebo rodinu žáka na dítě (dětí lze podpořit více, vždy dle finančních možností). Pomoc je jednorázová a není zavazující na delší časové období!

Bližší informace k projektu najdete na www.marysmeals.cz., nebo se můžete obrátit na paní učitelku Pavlínu Řehánkovou.

Mgr. Pavlína Řehánková