MAP

MAP II – Místní akční plán II


Navazuje na projekt Místní akční plán a umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně při realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nástrojem je společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.