Vedení školy


ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Jan Pavelka
reditel@skolasilherovice.cz
ICT koordinátor


ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
statutární zástupce ředitele


První stupeň

Střední 29

Šilheřovice, 747 15  

Telefon: 595 05 41 47, 597 58 99 84

 

I. TŘÍDA
Mgr. Iva Fichnová
fichnova@skolasilherovice.cz
 
II. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kalvarová
kalvarova@skolasilherovice.cz
 
III. TŘÍDA
Mgr. Květuše Michálková
michalkova@skolasilherovice.cz

IV. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
zástupkyně ředitele školy

V. TŘÍDA
Mgr. Zdeňka Komůrková
komurkova@skolasilherovice.cz
správce webových stránek; 
ICT koordinátor


  
Bc. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz
netřídní učitel, školní asistent

Eva Gajdošíková, DiS.
gajdosikova@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga

Kateřina Hrubá
hruba@skolasilherovice.cz
netřídní učitelka, asistentka pedagoga

 


Druhý stupeň

Kostelní 230

Šilheřovice, 747 15

Telefon: 595 05 41 46, 597 58 99 83

 

VI. TŘÍDA
Mgr. Lucie Köşe
kose@skolasilherovice.cz
metodik prevence

VII. TŘÍDA
Mgr. Katarína Ďurajková
durajkova@skolasilherovice.cz
 
VIII. TŘÍDA
Mgr. Kateřina Bachroníková
bachronikova@skolasilherovice.cz
 
IX. TŘÍDA
Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz
Koordinátor EVVO

 
 
Mgr. Pavlína Řehánková
rehankova@skolasilherovice.cz
netřídní učitelka, výchovná poradkyně
 
Mgr. Petra Klimparová
klimparova@skolasilherovice.cz
netřídní učitelka
 
Mgr. Margita Konečná
konecna@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga

 


Mateřská škola

Střední 29,

Šilheřovice, 747 15 

Telefon: 595 054 136, 597 589 951

Email: mssilherovice@volny.cz

 

TŘÍDA VEVERKY

Jarmila Moravcová
moravcova@skolasilherovice.cz

Bc. Eva Kačmářová
kacmarova.e@skolasilherovice.cz

 


TŘÍDA BERUŠKY

Marcela Šlosárková
slosarkova@skolasilherovice.cz

Simona Chybíková
chybikova@skolasilherovice.cz

 

 


Školní družina

Střední 29,

Šilheřovice, 747 15 

Telefon: 597 589 884


VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Iveta Koperová
koperova@skolasilherovice.cz

 

Mgr. Margita Konečná
konecna@skolasilherovice.cz


Skype kontakty

 

Kantory najdete na SKYPE pod jejich e-mailovou adresou.

 

ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Jan Pavelka
reditel@skolasilherovice.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz

 

I. TŘÍDA
Mgr. Iva Fichnová
fichnova@skolasilherovice.cz

II. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kalvarová
kalvarova@skolasilherovice.cz
 
III. TŘÍDA
Mgr. Květuše Michálková
michalkova@skolasilherovice.cz
 
IV. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
 
V. TŘÍDA
Mgr. Zdeňka Komůrková
komurkova@skolasilherovice.cz


VI. TŘÍDA
Mgr. Lucie Köşe
kose@skolasilherovice.cz

VII. TŘÍDA
Mgr. Katarína Ďurajková
durajkova@skolasilherovice.cz
 
VIII. TŘÍDA
Mgr. Kateřina Bachroníková
bachronikova@skolasilherovice.cz
 
IX. TŘÍDA
Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz

 

Mgr. Pavlína Řehánková
rehankova@skolasilherovice.cz
 
Mgr. Petra Klimparová
klimparova@skolasilherovice.cz
 
Bc. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz 

Kateřina Hrubá
hruba@skolasilherovice.cz

Mgr. Margita Konečná
konecna@skolasilherovice.cz

Eva Gajdošíková, DiS.
gajdosikova@skolasilherovice.cz