EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 

Mgr. Olga Tichá - Koordinátor EVVO

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 595 054 146

Email: ticha@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

 

Zapojení školy v projektech v rámci EVVO:

 

1. Školní projekt ovoce a zelenina do škol a mléko do škol - projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

 

2. Ukliďme Česko – akce Českého svazu ochránců přírody. V kampani Ukliďme svět! (Clean Up the World!) jde o to zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí. Organizace této akce na naší škole probíhá ve spolupráci s obecním úřadem v rámci Dne Země.

 

3. Sběr papíru – dvakrát ročně dochází ve škole ke sběru papíru.

4. Recyklohraní - naše škola se zapojila do tohoto projektu v letošním roce.

- Vzdělávací projekt, jehož náplní je sběr vysloužilých elektrospotřebičů, tonerů a baterií i plnění vzdělávacích úkolů projektu.

- V obou budovách školy jsou umístěny sběrné nádoby na použité baterie.

 

5. Použitý olej

Základní informace o Recyklohraní - zejména pro nové školy
Instrukce pro sběr použitých baterií ve školách
Recyklohraní certifikát

 

 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice,
příspěvková organizace
Kostelní 230
Šilheřovice, 747 15

První stupeň

Druhý stupeň