EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Mgr. Olga Tichá - Koordinátor EVVO
Telefon: 597 589 961
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Email: ticha@skolasilherovice.cz
Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Plán EVVO dlouhodobý

Plán EVVO školní rok 2021/2022

 

V rámci EVVO došlo v naší škole k dalším vylepšením

Na obou budovách školy jsou označeny štítkem téměř všechny vypínače k osvětlení. Štítky slouží k tomu, abychom věděli, která část třídy, chodby nebo schodiště se nám rozsvítí. Touto cestou vedeme nejen žáky, ale i všechny zaměstnance školy k energetické úspoře.

   

Rovněž byly na obou budovách školy instalovány nové sběrné nádoby k třídění odpadu. Třídíme papír, plasty a víčka od PET lahví s označením 2 HDPE. Na informačních nástěnkách jsou žáci průběžně informováni o různých tématech - např. recyklační symboly, složení a využití baterií, cíle udržitelného rozvoje.

   

 

Zapojení školy v projektech v rámci EVVO:

 

1. Školní projekt ovoce a zelenina do škol a mléko do škol

Projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

 

2. Ukliďme Česko

Akce Českého svazu ochránců přírody. V kampani Ukliďme svět! (Clean Up the World!) jde o to zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí. Organizace této akce na naší škole probíhá ve spolupráci s obecním úřadem v rámci Dne Země.

 

 

3. Recyklohraní

Do projektu se naše škola zapojila ve školním roce 2019/2020.

- Vzdělávací projekt, jehož náplní je sběr vysloužilých elektrospotřebičů, tonerů a baterií i plnění vzdělávacích úkolů projektu.

- V obou budovách školy jsou umístěny sběrné nádoby na použité baterie. Sbíráme knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie nesmí být rezavé, rozbité, tekoucí nebo lepkavé či nafouklé.

Instrukce pro sběr použitých baterií ve školách

 

4. Odpaďáček 

Ekologický projekt zaměřený na environmentální vzdělávání žáků a výkup surovin k jejímu dalšímu využití. V rámci tohoto projektu se budou sbírat víčka od PET lahví. Sbírejte jen ta víčka od PET lahví, jejichž nákupu jste se prostě nevyhnuli. Na naší škole sbíráme jen víčka z HDPE plastu, které poznáte podle této značky. 

5. Získané Certifikáty

Recyklohraní certifikát
Lovci bakterií - CERTIFIKÁT - Hygienicky čistá škola
Škola udržitelného rozvoje
CO2 Liga

 

6. Ekologické soutěže

 

Soutěž Den Země 2021 - Ze života hmyzu, Marcela Marcová

Soutěž Máme rádi přírodu - Voda a život , Adéla Karásková

 

 

 

7. Akce s EVVO tématikou