CO2 LIGA

KDO JSME A CO DĚLÁME?

Jsme skupina nadšenců, kterým není lhostejné, jak se mění naše planeta a k jakým klimatickým změnám dochází v důsledku zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.

Proto jsme se rozhodli stát se součástí tzv. CO2 ligy, která se snaží širokou veřejnost seznámit s těmito změnami a podpořit opatření, která povedou ke snížení produkce těchto plynů do ovzduší.

Nemůžeme zachránit celou planetu, ale můžeme svým jednáním přispět k tomu, aby se produkce oxidu uhličitého snížila a nedošlo tak k nevratným změnám celého ekosystému Země.

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Co to znamená klimatická změna?

Klimatická změna je změna klimatu - podnebí (dlouhodobý stav počasí) na naší planetě. V důsledku neustále se navyšující koncentrace skleníkových plynů v atmosféře se planeta Země stále více a více otepluje.

2. Co jsou to skleníkové plyny?

Jedná se o plyny jako je oxid uhličitý, metan, vodní pára, oxidy dusíku, které způsobují oteplování planety.

3. Jak se tyto plyny do ovzduší dostávají?

Ačkoliv se tyto látky do atmosféry dostávají i zcela přirozeně, jejich koncentrace činností člověka v posledních desetiletích skokově narůstá. Největší nebezpečí aktuálně představuje oxid uhličitý, který vzniká převážně činností člověka, a to spalováním fosilních paliv jako je uhlí, ropa a zemní plyn.

4. Jak se klimatická změna projevuje?

Globálně dochází v důsledku zvyšující se teploty k tání ledovců v polárních oblastech, a tím se zvyšuje hladina světového oceánu. Dochází k zaplavování ostrovů a pobřeží přímořských oblastí.

I v České republice už téměř nevidíme sníh, v létě se střídají velká sucha a přívalové deště, stále častější jsou vichřice, ve světě hurikány, apod.

Rozšiřují pouště, a tím se i zmenšuje zemědělská půda potřebná pro pěstování zemědělských plodin.

5. Jak se můžete zapojit i vy?

Sledujte aktuality na internetu týkající se změny klimatu a globálního oteplování

Sami se aktivně zapojte a vyberete si, jak snížit své emise CO2, např. zde

Kontaktujte nás na klima@skolasilherovice.cz, staňte se členy ligy a pracujte společně s námi :-)

NAŠE VÝSTUPY
1. mise - POZNEJ SVÉHO PROTIVNÍKA
2. mise - ZAMEŤ SI KOLEM SVÉHO DVOREČKU
PREZENTACE - TÝMOVÁ PRÁCE PREZENTACE - BAĎURA, KARÁSKOVÁ
   
 
PREZENTACE - VOZNICOVÁ  

 

 

 

Fotogalerie: