Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Příběh trička
28
Příběh trička
29
Cesta za dobrodružstvím
Dětská scéna 2024
1
„To dám“
"To dám"
2 3
4
Jarní prázdniny
5
Jarní prázdniny
6
Jarní prázdniny
7
Atletické přebory ZŠ Ostrava-Jih
Jarní prázdniny
8
POVOLÁNÍ v MŠ
Jarní prázdniny
9 10
11 12 13
Jaro je tady a naši malí prvňáčci jsou nadšení!
14
Po stopách dinosaurů
At the restaurant
Po stopách dinosaurů
Exkurze žáků 8. a 9. ročníku do Tietoevry
15 16 17
18
Hodina informatiky v 8. ročníku
19
Odpoledne otevřených dveří
Odpoledne otevřených dveří ve 4. třídě
3D stavby
Nezapomenutelné odpoledne v první třídě!
20
Předškoláci v 1. třídě
21 22
Matematické soutěže
23
Dětský maškarní ples 2024
24
Světový den ústního zdraví
25 26
Velikonoční dílny MŠ
27 28
Den učitelů
Divadlo Smíšek
Velikonoční prázdniny
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Prohloubení spolupráce základních škol na česko-polském pohraničí

Prohloubení spolupráce základních škol na česko-polském pohraničíLogo EU Překračujeme hranice 2014-2020

Prohloubení spolupráce základních škol v oblasti vzdělávání  a volnočasových aktivit na CZ-PL pohraničí /

Pogłębienie współpracy szkół podstawowych w zakresie edukacji i spędzania wolnego czasu w regionach przygranicznych CZ-PL

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001588

Projekt bude spočívat v realizaci řady setkání a aktivit zaměřených na navázání spolupráce mezi základními školami z českých Šilheřovic a polských Chalupek. Předpokládané aktivity projektu budou směřovat k poznávání přírody pohraničí, budování respektu k ní, vzájemné spolupráci a integraci žáků obou škol a učitelů. Předpokládáme také rozšíření školní zahrady v Šilheřovicích, kde se následně budou konat polsko-české integrační akce.

Projekt polegać będzie na realizacji szeregu spotkań i działań nakierowanych na nawiązanie współpracy między szkołami podstawowymi z czeskich Szylerzowic i polskich Chalupek. Działania przewidziane w projekcie będą dążyć do poznawania przyrody pogranicza w duchu jej poszanowania, wzajemnej współpracy oraz integracji podopiecznych obu szkół oraz kadry dydaktycznej. Przewiduje się również rozbudowę ogrodu przy szkole w Szylerzowic, gdzie odbywać się będą pl-cz zajęcia integracyjne.

Termíny akcí:

3. 4. 2019 16. 5. 2019
9. 4. 2019 21. 5. 2019
30. 4. 2019  29. 5. 2019
6. 5. 2019 7. 6. 2019
13. 5. 2019   14. 6. 2019

Publikace k projektu (PDF)