Zápis do MŠ 2023-2024

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let věku.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Šilheřovice se uskuteční ve dnech 2. a 9. května 2023.

Žádáme zákonné zástupce, aby se dostavili k zápisu dle rezervovaných termínů.

Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 2. a 9. května v době od 09:00 do 15:00. V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky na čísle 777 638 306 domluvit na jiném termínu. Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně.
 

Požadované dokumenty:

1. Evidenční list.

2. Žádost o přijetí.

3. Čestné prohlášení o proočkování dítěte + kopie očkovacího průkazu.

4. Rodný list dítěte – kopie.

(Pokud nemáte možnost pořídit si kopie, ofotíme Vám dokumenty při zápisu v mateřské škole). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Další informace:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (§34b, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na společně strávené chvíle s Vašimi (našimi) dětmi.

 

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list MŠ  

Čestné prohlášení k očkování

  

K nahlédnutí:

Dětský očkovací kalendář

Kritéria k přijetí k PV 2023

Školní zralost

Plakát k zápisu