Zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. 4. 2021 (č.j. MŠMT-15657/2020-1), proběhnou letošní zápisy k předškolnímu vzdělávání v květnu, a to bez přítomnosti dětí. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let věku.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Šilheřovice se uskuteční
ve dnech 10. –  14. května 2021 (s výjimečnou osobní přítomností zákonných zástupců). 

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ve dnech 10. 5 - 14 . 5.2021 - ID datové schránky: ib3mfkq)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@skolasilherovice.cz (ve dnech 10. 5. -14. 5. 2021)

3. poštou na adresu Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice (ve dnech 10. 5. - 14. 5. 2021)

4. osobní podání (ve dnech 10. 5. - 14. 5. 2021).

 

Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo výše uvedeným opatřením MŠMT.

  • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
  • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorech mateřské školy, nabízíme Vám nově možnost rezervace termínu a času:

Rezervovat si vhodný termín pro osobní podání žádosti k zápisu můžete ZDE. 

  • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 10 až 14. května v době od 09:00 do 15:00.
  • V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky na čísle 777 638 306 domluvit na jiném termínu.
  • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně.

 

Požadované dokumenty:

1. Evidenční list

2. Žádost o přijetí

3. Čestné prohlášení o proočkování dítěte + kopie očkovacího průkazu.

4. Rodný list dítěte – kopie (Pokud nemáte možnost pořídit si kopie, ofotíme Vám dokumenty při zápisu v mateřské škole.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Další informace:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (§34b, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzhledem k mimořádné situaci není možnost, abyste se blíže seznámili s naší školkou, proto po znovuotevření škol plánujeme uspořádání neformálního setkání pro všechny přihlášené děti a jejich rodiče. Pro děti přichystáme různé zábavné úkoly a soutěže, seznámíme je s novým prostředím naší mateřské školy a s jejich paní učitelkou. O termínu Vás budeme včas informovat. Věříme, že dětem pomůžeme  k lepší adaptaci na nové prostředí.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na společně strávené chvíle s Vašimi (našimi) dětmi.

 

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list MŠ  

Čestné prohlášení k očkování

  

K nahlédnutí:

Dětský očkovací kalendář

Kritéria k přijetí k PV 2021

Školní zralost

Plakát k zápisu