Zápis do 1. třídy 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků,

na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ze dne 18. 3. 2020  (Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, čj.: MSMT-12639/2020) proběhnou letošní zápisy do prvních tříd v dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis k povinné školní docházce v ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠILHEŘOVICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE se uskuteční v termínu 
od 1. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se v tomto termínu neuskuteční.

V letošním školním roce se k zápisu dostaví děti narozené v září až prosinci roku 2013, dále pak v lednu až srpnu roku 2014.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Způsob podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

Žádost o přijetí si prosím vytiskněte a doručte vyplněnou na sekretariát školy těmito doporučenými způsoby:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky ib3mfkq),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@skolasilherovice.cz),

3. poštou (Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace),

4. osobně (zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte ve dnech:

     7. dubna 10:00-14:00 hodin dolní budova Střední 29 nebo

     8. dubna od 10:00-14:00 horní budova Kostelní 230).

 

Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo výše uvedeným opatřením MŠMT.

Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.

Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně.

V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky nebo e-mailem domluvit s ředitelem školy na jiném termínu.

Ostatní uvedené způsoby podání žádosti je možné doručit v uvedeném termínu od 1. dubna do 20. dubna 2020.

Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně (po telefonické domluvě 777 63 83 06).

 

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2. Zápisní list pro školní rok 2020-2021

Zápisní list žáka školní rok 2020-2021
Zápisní list žáka na školní rok 2020-2021

3. Rodný list dítěte – kopie

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

5. Žádost o odklad (s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa)

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 

Motivační část zápisu – pokud to situace dovolí

Jak již bylo uvedeno, motivační část zápisu byla uvedeným opatřením zrušena. Tato mimořádná situace je pro děti určitě zklamáním, jistě se na svůj velký den těšily. Nechceme je o tento zážitek připravit, proto po znovuotevření škol plánujeme uspořádání neformálního motivačního zápisu pro všechny přihlášené děti. Přichystáme pro ně různé zábavné úkoly a soutěže. O termínu Vás budeme včas informovat. Věříme, že dětem tak zpříjemníme vstup do nové školy a překonáme společně strach z neznáma.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – Vašeho dítěte. Těší se na Vás

 

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení a tisku zde a rovněž je lze vyzvednout v budově školy.

 

K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi, kteří nemají trvalý pobyt v obci Šilheřovice!

 

Jak můžete svému dítěti pomoci? 

Desatero pro rodiče
Jak vybrat školní brašnu

 

V případě dalších dotazů se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Jana Pavelku, reditel@skolasilherovice.cz.

 

Z důvodu mimořádného opatření Vlády ČR, neproběhne dne 1. 4. 2020 plánovaný Den otevřených dveří.

Děkujeme za pochopení.

 

Proč právě k nám? Co nabízíme?

Všeználek, kroužek pro budoucí prvňáčky

 

Těší se na Vás učitelé a žáci Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové organizace.