Zápis do ŠD

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

  • Vyzvednout si přihlášku ve školní družině a řádně ji vyplnit včetně hodiny odchodu a osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace).
  • Při samostatném odchodu dítěte stvrdit podpisem přebrání odpovědnosti.
  • Upozornit na zdravotní stav dítěte.


Odhlášení dítěte proveďte opět písemnou formou.