Vedení školy


ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Jan Pavelka
reditel@skolasilherovice.cz
ICT koordinátor


ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
statutární zástupce ředitele