Správní zaměstnanci

Zuzana Demková  školnice ZŠ
Ervín Čecháček údržbář
Emílie Panochová  zajištění úklidu ZŠ
Jarmila Adamczyková  školnice MŠ
Jiřina Sochová  kuchařka MŠ - výdej stravy
PhDr. Magdalena Brchaňová, Ph. D. lektor pro individuální vzdělávání