Společně můžeme více - 20 let spolupráce MŠ v Chalupkach a Šilheřovicích

Název projektu:

Společně můžeme více - 20 let spolupráce Mateřských škol v Chalupkach a Šilheřovicích

Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657

 

Anotace projektu:

Projekt řeší problém chybějící infrastruktury a široce pojatého prostoru pro pokračování a prohlubování spolupráce mezi předškoláky v Chalupkách a Šilheřovicích. Tyto instituce úspěšně spolupracují již 20 let. Projekt umožní rozšířit dostupné aktivity a společné akce nejen těmi pořádanými v interiérech, ale i v exteriéru, což je v dnešní době velmi významné, protože u dětí sledujeme snížení pohybové aktivity a zvýšení obezity.


Projekt rozwiązuje problem braku infrastruktury i szeroko pojętej przestrzeni do kontynuowania i pogłębiania współpracy między przedszkolami w Chałupkach i Szylerzowicach. Instytucje te współpracują z powodzeniem od 20 lat. Projekt pozwoli zwiększyć dostępne spektrum działań i rozszerzyć wspólne aktywności o odbywające się nie tylko wewnątrz budynków ale również na zewnątrz, co stanowi bardzo ważny element w dzisiejszych czasach, w których notuje się spadek aktywności oraz wzrost otyłości wśród najmłodszych.

Realizované akce

1. Harmonogram realizovaných akcí CZ část - Harmonogram działań realizowanych ze strony CZ

Český partner chce rozšířit spolupráci o následující aktivity:
5.1. Návštěva Divadla loutek a radnice města Ostravy (01/2017) - společné představení pohádky, prohlídka divadla, okružní jízda Ostravou a návštěva vyhlídkové věže (Ostrava, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.2. Beseda nad knihou (02/2017) - této akce se zúčastní spisovatelka Eva Tvrdá, J. Gebauerová a dětská ilustrátorka P. Václavíková (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.3. Výtvarné workshopy (03-04/2017) - bude se jednat o odpolední volnočasovou aktivitu za účasti dětí, rodičů a lektorů zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.4. Velikonoční workshop (03-04/2017) - tradice na CZ-PL pohraničí - tématem budou sváteční tradice na CZ-PL pohraničí - kreslení kraslic, velikonoční zajíček - bude se jednat o venkovní aktivitu s využitím dětského koutku (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.5. Hrajeme si a nezlobíme (05/2017)- pohybové hry a aktivity-využití venkovních prostor včetně dětského koutku (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.6. Sportovní olympiáda (05/2017) - bude se konat v prostorách dětského koutku s využitím zakoupených herních prvků (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.7. Společné hry pro děti mateřských škol (06-07/2017) - bude se jednat o zábavně sportovní program v prostorách dětského koutku a s využitím herních prvků (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).
5.8. Slavnost u příležitosti 20. výročí spolupráce (09/2017) - bude se jednat o kulturní akci, kde bude společný koncert dětí MŠ Šilheřovice a dětí Przedskole Chalupki, koncert cimbálové muziky Háj, vystoupení dětí MŠ folklór, oslavy budou probíhat ve vnitřních a venkovních prostorách MŠ a na zámku v Šilheřovicích, děti využijí herní prvky v dětském koutku (Šilheřovice, 30 CZ 30 PL účastníků).

CZ partner pragnie rozszerzyć współpracę poprzez następujące działania:
5.1.Wizyta w Teatrze Lalek i zwiedzanie Ostrawy (01/2017) - wspólny spektakl bajkowy, zwiedzanie teatru, przejażdżka po Ostrawie i zwiedzanie wieży widokowej(Ostrawa, 30 CZ i 30 PL osób).
5.2.Spotkanie z książką (02/2017) - w wydarzeniu wezmą udział pisarki Eva Tvrdá, J.Gebauerová i ilustratorka książek dla dzieci P. Václavíková (Szylerzowice, 30 CZ i 30 PL uczestników).
5.3.Warsztaty plastyczne (03-04/2017) - będą to popołudniowe zajęcia z udziałem dzieci, rodziców i lektorów mające na celu rozwijanie umiejętności plastycznych (Szylerzowice, 30 CZ i 30 PL osób).
5.4.Warsztaty wielkanocne (03-04/2017) - Tradycje na CZ-PL pograniczu ? tematyka: tradycje świąteczne na CZ-PL pograniczu malowanie pisanek, zajączek wielkanocny będzie to działanie plenerowe przy wykorzystaniu placu zabaw (Szylerzowice, 30 CZ i 30 PL osób).
5.5. Bawimy się i nie psocimy (05/2017) - zajęcia i zabawy ruchowe wykorzystanie pleneru, w tym placu zabaw (Szylerzowice, 30 CZ i 30 PL osób)
5.6.Olimpiada sportowa (05/2017) - odbędzie się na terenie placu zabaw przy wykorzystaniu zakupionych elementów zabawowych (Szylerzowice,30 CZ i 30 PL osób)
5.7. Wspólne zabawy dla przedszkolaków (06-07/2017) - będzie to program rozrywkowo-sportowy na terenie placu zabaw przy wykorzystaniu zakupionych elementów zabawowych (Šilheřovice, 30 CZ i 30 PL osób)
5.8. Festyn z okazji 20-lecia współpracy (09/2017) - działanie kulturalne. Odbędzie się wspólny koncert dzieci z obu zaangażowanych przedszkoli, koncert zespołu Háj, występ folklorystyczny przedszkolaków. Festyn odbędzie się na zewnątrz i wewnątrz budynku przedszkola i w pałacu w Szylerzowicach. Dzieci będą mogły korzystać z elementów zabawowych na placu zabaw (Szylerzowice, 30 CZ i 30 PL osób)

2. Harmonogram realizovaných akcí PL část - Harmonogram działań realizowanych ze strony PL

Na polské straně v Chalupkách (Obec Krzyżanowice) budou v rámci projektu zrealizované následující aktivity:
4.1. Oslavy 20. výročí spolupráce MŠ v Chalupkách a Šilheřovicích - 5/2017, uskuteční se na dětském hřišti u MŠ v Chalupkách (Obec Krzyżanowice)
4.2. Dětský den - 06/2017, aktivita se uskuteční na dětském hřišti u MŠ v Chalupkách (Obec Krzyżanowice)
4.3. Polsko-česká předškolní cyklojízda - 06/2017, jízda skončí u dětského hřiště u MŠ v Chalupkách, kde bude pro účastníky připraveno občerstvení (Obec Krzyżanowice)
4.4. Stopovaná - terénní hra s ekologickým zaměřením - 09/2017, aktivita se uskuteční na dětském hřišti u MŠ v Chalupkách (Obec Krzyżanowice)
4.5. Podzimní piknik - společný úklid zahrady před zimou, opékání brambor - 10/2017, aktivita se uskuteční na dětském hřišti u MŠ v Chalupkách (Obec Krzyżanowice)

Po stronie polskiej w Chałupkach (Gmina Krzyżanowice), w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
4.1. Obchody 20 lecia współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach - 05/2017r., odbędą się na placu zabaw przy Przedszkolu w Chałupkach (Gmina Krzyżanowice) - (ok. 150 osób CZ-PL)
4.2. Święto dzieci - 06/2017r. działanie zorganizowane zostanie na placu zabaw przy Przedszkolu w Chałupkach (Gmina Krzyżanowice) - (ok. 100 osób CZ-PL)
4.3. Polsko-czeski Przedszkolny Rajd Rowerowy - 06/2017 r. rajd zakończy się przy placu zabaw w Przedszkolu w Chałupkach, gdzie na uczestników będzie czekał poczęstunek (Gmina Krzyżanowice) -(ok. 150 osób CZ-PL)
4.4. Zabawa w podchody - gra terenowa o tematyce ekologicznej - 09/2017 - działanie odbędzie się na placu zabaw przy Przedszkolu w Chałupkach (Gmina Krzyżanowice) - (ok. 70 osób CZ-PL)
4.5. Jesienny piknik - wspólne porządkowanie ogrodu przed zimą, pieczenie ziemniaków - 10/2017, działanie odbędzie się na placu zabaw przy Przedszkolu w Chałupkach (Gmina Krzyżanowice) - (ok. 70 osób CZ-PL)

3. Realizované akce - Realizowane imprezy


30. 1. 2017     Návštěva Divadla loutek v Ostravě

                       Wizyta w Teatrze Lalek

15. 2. 2017     Beseda nad knihou

                       Spotkanie z książką

7. 3. 2017       Výtvarný workshop

                       Warsztat plastyczny

11. 4. 2017      Velikonoční worshop

                       Warsztaty plastyczne

Partneři projektu - Partnerzy projektu:

Gmina Krzyżanowice
Realizující subjekt - Przedszkole w Chałupkach
Link na web - www.krzyzanowice.pl