Náš první lapbook, 9.9.2021

Náš první lapbook, 9.9.2021

V prvním školním týdnu si prvňáčci s paní učitelkou Majerovou vyrobili vlastní lapbook. Paní učitelka z něj zjistila plno informací. Všechny děti se dokázaly podepsat a nakreslit svůj portrét. Děti kreslily svíčky na svůj narozeninový dort, rodinu, nejoblíbenější jídlo, zvíře a hračku. Ve čtvrtek děti prezentovaly lapbooky před spolužáky a prozradily o sobě hodně zajímavostí.
Mgr. Pavlína Majerová


T-mobile OLYMPIJSKÝ BĚH,  08. 09. 2021

T-mobile OLYMPIJSKÝ BĚH, 08. 09. 2021

I naše škola se dne 8. 9. 2021 připojila k celorepublikovému T- Mobile Olympijskému běhu, který měl být oslavou právě proběhlých olympijských a paralympijských her.  Děti bojovaly ve čtyřech věkových kategoriích, kterým byla také přizpůsobena délka trati. Všichni sportovci si odnesli účastnickou medaili, diplom a sladkou odměnu. Tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky v každé kategorii navíc věcné ceny od sponzorů.

V rámci projektového dne věnovanému olympijským hrám se děti seznámily s olympijskými  symboly, sporty, disciplínami, a také principy olympijských hodnot a chování fair-play.

Příští rok se těšíme na další ročník.

Mgr. Petra Klimparová

 


Prvňáčci 2021

Prvňáčci 2021

1. září 2021 naše škola přivítala nové prvňáčky. Nejdříve jsme se sešli v Kulturním domě, rodiče se posadili a děti se zvědavě rozkoukávaly a čekaly, co se bude dít. V 9.00 je přivítalo vedení školy, pan starosta a pan farář. Každý proslov měl své kouzlo. Žáci 4. ročníku si s paní učitelkou Michálkovou přichystali program, do kterého zapojili i naše nové žáčky. Děti dostaly dárek od obce a poté jsme se přesunuli do školy. Děti vstoupily do vyzdobené první třídy a tam na ně čekalo plno dárečků od školy. Věřím, že se tento slavnostní den dětem líbil.

Mgr. Pavlína Majerová

 


Uvítání Prvňáčků, 2.9.2021

Uvítání Prvňáčků, 2.9.2021

2. září si připravil první stupeň přivítání pro naše prvňáčky. Starší žáci, paní učitelky a asistenti čekali na chodbě a prvňáčky si přivolali hlasitým potleskem. Naši prvňáčci prošli špalírem. Kamarádi si mávali a usmívali se na sebe. Paní zástupkyně Kačmářová prvňáčkům představila starší žáky, paní učitelky i asistenty. Prvňáčkům se toto přivítání velice líbilo.
Mgr. Pavlína Majerová


Slavnostní uvítání žáků do 1. třídy

Slavnostní uvítání žáků do 1. třídy


Platná hygienická opatření vzhledem ke covid-19

Platná hygienická opatření vzhledem ke covid-19

Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. (Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením).

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud má dítě rýmu nebo kašel jako projev alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Termíny testování:

1. ročník – testování 2. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

2. – 9. ročník – testování 1. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

 

Žáci nemají roušku:

· při konzumaci potravin a nápojů,

· jsou-li usazeni v lavicích (testovaní žáci)

· v době cvičení a při zpěvu (testovaní žáci)

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Nebude-li zákonný zástupce žáka souhlasit s jeho testováním, musí pak dítě nosit roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat ani cvičit ve vnitřních prostorech.
Ve školní jídelně se stravuje odděleně.

Žáci odmítající testování i výuku s rouškou musí po období testování zůstat na domácí výuce. Škola za těchto okolností distanční výuku neposkytuje.

Testovaní žáci (popř. žáci s výjimkou – viz výše) nosí ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorech (chodby, WC…), ve třídě při výuce nemusí.

 

Informace k pohybu třetích osob ve škole:

Třetím osobám (rodiče, zákonní zástupci aj.) je vstup do školy mimo výjimečných situací zakázán.

V případě pohybu ve škole musí dodržovat zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou u vstupu, po celou dobu mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)


Organizace 1. školního týdne

Organizace 1. školního týdne