Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Šilheřovice

Projekt: Rekonstrukce hřiště základní školy v Šilheřovicích

Dotace: 3.472.000,- Kč

Program: Podpora rozvoje regionů 2019+

Dotační titul č. 6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce hřiště pro žáky základní a mateřské školy.

Nové multifunkční hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním nejen kolektivních sportů.