První stupeň

Střední 29

Šilheřovice, 747 15  

Telefon: 597 589 984

 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
tel.: 597 589 962

 

I. TŘÍDA
Mgr. Iva Fichnová
fichnova@skolasilherovice.cz

II. TŘÍDA
Mgr. Pavlína Majerová
majerova@skolasilherovice.cz

III. TŘÍDA
Mgr. Květuše Michálková
michalkova@skolasilherovice.cz

IV. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kalvarová
kalvarova@skolasilherovice.cz

V. TŘÍDA
Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz
Koordinátor EVVO

  
Bc. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz
netřídní učitel, ICT metodik

Kateřina Hrubá
hruba@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga