První stupeň

Střední 29

Šilheřovice, 747 15  

Telefon: 558 844 445

 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Pavla Kačmářová
zastupkyne@skolasilherovice.cz
tel.: 558 844 453

 

I. TŘÍDA
Mgr. Iva Fichnová
fichnova@skolasilherovice.cz

II. TŘÍDA
Mgr. Pavlína Majerová
majerova@skolasilherovice.cz

III. TŘÍDA
Mgr. Květuše Michálková
michalkova@skolasilherovice.cz

IV. TŘÍDA
Mgr. Pavla Kalvarová
kalvarova@skolasilherovice.cz

V. TŘÍDA
Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz
Koordinátor EVVO


Mgr. Zdeňka Komůrková
komurkova@skolasilherovice.cz
zástupkyně ředitele školy, správce webových stránek

Mgr. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz
netřídní učitel, ICT metodik

Kateřina Hrubá
hruba@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga

Bc. Sabina Bartošová
bartosova@skolasilherovice.cz
školní asistentka