Náboženství

pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík

Kontakt: Římskokatolická farnost Šilheřovice

Výuka 1. - 5. ročníku probíhá v kmenových třídách v budově pro I. stupeň. Výuka 6. ročníku v kmenové třídě v budově pro II. stupeň.

 


Pondělí
2. ročník
11.50 - 12.35 hodin
1. ročník 12.50 - 13.35 hodin (po návratu z oběda)           
3. ročník 13.50 - 14.35 hodin (po návratu z oběda)
Středa 4. ročník 13.50 - 14.35 hodin (po návratu z oběda)
Čtvrtek 5. ročník 13.50 - 14.35 hodin (po návratu z oběda)
Pátek 6. ročník 11:50 - 12:35 hodin