Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Vážení spoluobčané,

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace realizuje projekt Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace stávající, nevyužívané učebny (dnes tato učebna slouží spíše jako zázemí pro odkládání pomůcek), na odbornou učebnu sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Výsledkem projektu bude na základě provedených stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení a pomůcek zmodernizovaná odborná učebna přírodních věd za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci přírodní vědy. Zmodernizovaná odborná učebna bude splňovat nároky na bezbariérovost.

Realizací projektu dojde ke:

1. zkvalitnění vzdělávání pro účely navazujícího, vyššího, vzdělávání ve vazbě na potřeby uvést do souladu nabídku a poptávku na regionálním trhu práce (žáci díky kvalitnějšímu vzdělávání budou mít do budoucna vyšší šanci na lepší uplatnění na trhu práce, což je samozřejmě přínosné i pro zaměstnavatele, kteří budou moci snadněji obsadit volná pracovní místa);

2. zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, zvýšení motivace k vyšší intenzitě a aktivitě při vzdělávání;

3. pozitivním přínosům a dopadům na jednotlivé cílové skupiny projektu.

Odbornou učebnu budou rovněž využívat partneři projektu (a jejich žáci), se kterými uzavřela základní škola memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu. Učebna bude rovněž využívána k mimoškolním aktivitám.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce srpna 2020.

 

Rozpočet: 1 316 425,88 Kč
Období: 1. 4. 2019 - 31. 8. 2020