Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

 

   

Cílem projektu je modernizace stávající, nevyužívané učebny (dnes tato učebna slouží spíše jako zázemí pro odkládání pomůcek), na odbornou učebnu sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání. 


Potřebnost projektu je tedy dána potřebou:
1) zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci přírodní vědy;
2) kvalitní a dostupné infrastruktury pro výuku klíčové kompetence, které žáci základní školy využijí v rámci navazujícího studia na střední či vysoké školy, a následně v praxi, za účelem odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce;
3) zvýšení kvality výuky díky provedeným stavebním úpravám, stejně tak díky pořízení moderního vnitřního vybavení a učebních pomůcek;
4) rovného přístupu ke vzdělávání s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

 

Rozpočet: 1 316 425,88 Kč
Období: 1. 4. 2019 - 31. 8. 2020

 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice,
příspěvková organizace
Kostelní 230
Šilheřovice, 747 15

První stupeň

Druhý stupeň