Informace pro strávníky MŠ

Žáci naší mateřské školy se budou nově stravovat na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. 

Veškeré informace naleznete zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2020 dochází ke změně poskytovatele školního stravování v Mateřské škole v Šilheřovicích, dochází také ke změně systému objednávání a placení stravného.

Nově bude nutné objednat stravu přes webové stránky:

1)  Základní školy www.skolasilherovice.cz sekce „Školní jídelna“

2) Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. (poskytovatele školního stravování) www.hssilherovice.cz  sekce „Objednávka stravy“.

Finanční limit na nákup potravin pro celodenní stravování činí 41,- Kč:

přesnídávka            9,- Kč
oběd                        23,- Kč
svačina                   9,- Kč

 

Stravu lze objednat až po vložení peněžních prostředků na konto strávníka (dítěte). Výše vložených peněžních prostředků závisí na plánovaném počtu odebrané stravy.

Např. na měsíc září 2020 bude nutné předem vložit (do 20. 8. 2020) na konto strávníka částku 861,- Kč (21 pracovních dnů * 41,- Kč/den).

Doporučujeme založit si trvalý příkaz k úhradě ve výši 900,- Kč měsíčně se splatností 20. dne předchozího měsíce, na který budete chtít objednat stravu. Vyúčtování stravného bude provedeno k 31. 7. 2020 a v případě vzniklého přeplatku, bude vrácen zpět na účet plátce.

Opětovně upozorňujeme, pokud nebude dostatek finančních prostředků na kontě dítěte, nebudete si moci objednat stravu!

Dále upozorňujeme, že připsání finanční částky na konto může trvat až 3 pracovní dny od podání příkazu k úhradě.

 

Jakmile bude částka připsána dítěti na jeho konto, je nutné, abyste stravu sami objednali na webových stránkách výše uvedenými dvěma způsoby.

Přihlašovací údaje a přesný způsob přihlášení Vám budou zaslány emailem po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Emailem Vám taktéž budou doručeny pokyny k bezhotovostní platbě.

 

Vyplněnou přihlášku ke stravování prosím odevzdejte do 16. 8. 2020 v Mateřské škole v Šilheřovicích nebo přímo ve Střední škole v Šilheřovicích. Přihlášku si lze stáhnout z webových stránek SŠ Šilheřovice www.hssilherovice.cz sekce „Stravování“.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat osobně nebo telefonicky (tel. č. 595054106, 724783011 – Jitka Starowiczová, Marcela Haladejová), rádi poradíme, vysvětlíme.