Formuláře pro rodiče

Předloha pro odvolací dopis na SŠ
Sdělení o přestupu žáka do jiné základní školy
Souhlas zákonného zástupce s předáváním informací o žákovi určené osobě
Uvolnění žáka z vyučování
Žádost o slovní hodnocení žáka
Žádost o snížení nebo prominutí úplaty ŠD
Žádost o uvolnění z výuky (předmětu)
Žádost o přestup žáka
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání po splnění devíti let povinné školní docházky
Žádost o INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - §41 - DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ