Druhý stupeň

Kostelní 230

Šilheřovice, 747 15

Telefon: 558 844 446

 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Zdeňka Komůrková
komurkova@skolasilherovice.cz
tel.: 558 844 452

 

VI. TŘÍDA
Mgr. Táňa Mikulčáková
mikulcakova@skolasilherovice.cz

VII. TŘÍDA
Mgr. Pavlína Řehánková
rehankova@skolasilherovice.cz
Výchovná poradkyně, metodik prevence

VIII. TŘÍDA
Mgr. Lucie Köşe
kose@skolasilherovice.cz

IX. TŘÍDA
Mgr. Katarína Ďurajková
durajkova@skolasilherovice.cz
 

Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz
Koordinátor EVVO, třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Petra Klimparová
klimparova@skolasilherovice.cz
netřídní učitelka

Mgr. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz
netřídní učitel, ICT metodik

Eva Gajdošíková, DiS.
gajdosikova@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga

Barbora Stehlíková
stehlikova@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga