Druhý stupeň

Kostelní 230

Šilheřovice, 747 15

Telefon: 597 589 961

 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Zdeňka Komůrková
komurkova@skolasilherovice.cz
tel.: 597 589 983

 

VI. TŘÍDA
Mgr. Pavlína Řehánková
rehankova@skolasilherovice.cz
výchovná poradkyně, metodik prevence

VII. TŘÍDA
Mgr. Lucie Köşe
kose@skolasilherovice.cz

VIII. TŘÍDA
Mgr. Katarína Ďurajková
durajkova@skolasilherovice.cz
 
IX. TŘÍDA
Mgr. Kateřina Bachroníková
bachronikova@skolasilherovice.cz
Koordinátor EVVO

Mgr. Olga Tichá
ticha@skolasilherovice.cz
netřídní učitelka, Koordinátor EVVO

Mgr. Petra Klimparová
klimparova@skolasilherovice.cz
netřídní učitelka

Bc. Petr Machej
machej@skolasilherovice.cz
netřídní učitel, ICT metodik

Eva Gajdošíková, DiS.
gajdosikova@skolasilherovice.cz
asistentka pedagoga