Kroužky

Školní rok 2019/2020 nabízí tyto zájmové aktivity:

 

PONDĚLÍ:

Kroužek AJ, budova I. stupně, Mgr. Zdeňka Komůrková

Taneční kroužek 9. tříd, budova I. stupně, Iveta Koperová

 

ÚTERÝ:

Keramický kroužek, budova I. stupně, Iveta Koperová

Atletická školka AK Hošťálkovice, budova I. stupně, TV, Ing. Zuzana Uhrová, email: zuzana.uhrova@email.cz

Fotbal 5. - 9. třída, hřiště Sokol, Jiří Nováček

Fotbal 1. - 4. třída, hřiště Sokol, Jan Krivačka

Příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky, budova II. stupně, Mgr. Katarína Ďurajková

 

STŘEDA:

Výtvarný kroužek, budova I. stupně, Iveta Koperová

Florbal 1. - 4. třída, budova I. stupně, TV, Rytmik Dětem 

Pedagogická intervence pro žáky ohrožené školním neúspěchem (2. a vyšší stupeň podpory) - II. stupeň, budova II. stupně,

Mgr. Pavlína Řehánková

Pedagogická intervence pro žáky ohrožené školním neúspěchem (2. a vyšší stupeň podpory) - II. stupeň, budova II. stupně,

Mgr. Lucie Plačková

 

ČTVRTEK:

Pedagogická intervence pro žáky ohrožené školním neúspěchem (2. a vyšší stupeň podpory) - I. stupeň, budova I. stupně,

Mgr. Pavlína Řehánková

Fotbal 5. - 9. třída, hřiště Sokol, Jiří Nováček

Fotbal 1. - 4. třída, hřiště Sokol, Jan Krivačka

Florbal 5. - 9. třída, budova I. stupně, TV, Rytmik Dětem

Taneční škola, CARMEN

Příprava žáků na přijímací zkoušky z ČJ, budova II. stupně, Mgr. Lucie Plačková

 

PÁTEK:

Cvičení s míči, budova I. stupně, Iveta Koperová

 

 

Turistický kroužek, Mgr. Petra Fojtíková, cca 4x do roka


Náboženství

pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík

Kontakt: Římskokatolická farnost Šilheřovice

Výuka probíhá v kmenových třídách v budově pro I. stupeň.

 

Pondělí 1. třída 13.00 - 13.45 hodin
3. třída 14.00 - 14.45 hodin
Středa 2. třída 13.00 - 13.45 hodin
4. třída 14.00 - 14.45 hodin
Čtvrtek 5. třída 14.00 - 14.45 hodin

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 

Mgr. Olga Tichá - Koordinátor EVVO

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 595 054 146

Email: ticha@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

 

Zapojení školy v projektech v rámci EVVO:

 

1. Školní projekt ovoce a zelenina do škol a mléko do škol - projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

 

2. Ukliďme Česko – akce Českého svazu ochránců přírody. V kampani Ukliďme svět! (Clean Up the World!) jde o to zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí. Organizace této akce na naší škole probíhá ve spolupráci s obecním úřadem v rámci Dne Země.

 

3. Sběr papíru – dvakrát ročně dochází ve škole ke sběru papíru.

4. Recyklohraní - naše škola se zapojila do tohoto projektu v letošním roce.

- Vzdělávací projekt, jehož náplní je sběr vysloužilých elektrospotřebičů, tonerů a baterií i plnění vzdělávacích úkolů projektu.

- V obou budovách školy jsou umístěny sběrné nádoby na použité baterie.

 

5. Použitý olej

Základní informace o Recyklohraní - zejména pro nové školy
Instrukce pro sběr použitých baterií ve školách
Recyklohraní certifikát

 

 


Zajímavé odkazy

ČESKÝ JAZYK:

 

Online cvičení

Umíme česky

Školákov

Pravopisně

Test park

SCIO

Diktáty

Moje čeština

 

MATEMATIKA:

Online cvičení

Umíme matiku

Test park

 

ANGLIČTINA:

Happy House 1

Odkazy na anglické písničky:

 

 

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

Luštěnky

Školákov

 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice,
příspěvková organizace
Kostelní 230
Šilheřovice, 747 15

První stupeň

Druhý stupeň