Akce ŠD

ŠD pracuje dle ŠVP: ,,Školní družina pro každého“

 

Plán akcí 2022-2023

ZÁŘÍ

Já školák, seznámení s novými žáky.
 
Seznámení s řádem ŠD, chování ve škole, v družině a jídelně.
 
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět, dopravní značky.
 
Zahájení celoroční hry: Můj domov - moje rodina.
 
 
ŘÍJEN

Celoroční hra: Můj domov - podzimní čas, tradice našich předků, pranostiky.
 
Projekt: ,,Jablíčko“.
 
Zahájení kroužků keramiky a zdravotního cvičení na velkých míčích.
 
Bramboriáda.
 
Halloween ve školní družině.
 
 
LISTOPAD

Celoroční hra: Můj domov - Dušičky.
 
Připravujeme vánoční ozdoby z přírodnin.
 
Pečení perníčků.
 
Příprava adventní výzdoby.
 
 
PROSINEC

Celoroční hra: Můj domov - adventní čas našich předků.
 
Beseda: Vánoční zvyky dávných časů.
 
Vánoční besídka.
 
 
LEDEN

Celoroční hra: Můj domov - zimní radovánky dříve a dnes.
 
Tradice Třech králů.
 
Zimní výzdoba školní družiny.
 
Recitační soutěž s tématikou zimy.
 
 
ÚNOR

Soutěž v modelování ze sněhu.
 
Sezónní činnosti – bobování.
 
Celoroční hra: Můj domov - Masopust
 
Jídelníček našich předků - vaření.
 
 
BŘEZEN

Celoroční hra: Můj domov - regionální pověsti.
 
Beseda: Jak mluvili naši předkové.
 
Návštěva místní knihovny.
 
Jarní výzdoba školní družiny.
 
 
DUBEN

Celoroční hra: Můj domov - Velikonoce v Šilheřovicích.
 
Soutěž ve zpěvu lidových písní.
 
Den Země – projektový den.
 
Projektový týden: Děti v dopravě
 
 
KVĚTEN

Celoroční hra: Můj domov - výlety za poznáním.
 
Den matek – dárečky pro maminky.
 
Projektový týden: Moje místa.
 
 
ČERVEN

Den dětí – nocování ve školní družině.
 
Celoroční hra: Můj domov - vyhodnocení.
 
Měsíční projekt: Bezpečné prázdniny.
 
Zábavné odpoledne k ukončení školního roku.
 

 
 
V Šilheřovicích dne 31. 08. 2022
 
 
Zpracovala: Koperová Iveta, vychovatelka školní družiny