ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Jan Pavelka

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 558 844 451

Email: reditel@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Pavlína Řehánková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 558 844 446

Email: rehankova@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Metodik prevence

Mgr. Pavlína Řehánková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 558 844 446

Email: rehankova@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230