Školská rada

Volba do Školské rady za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků

na období 2022 - 2025 proběhla 22. 11. 2022.

 

Členové školské rady: 

Za zřizovatele -  Mgr. Marcela Niedermeierová, předsedkyně

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Marek Kučatý, místopředseda

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Iva Fichnová

 

Kontakt: skolskarada@skolasilherovice.cz