Školská rada

Členové školské rady: 

Za zřizovatele -  Ing. Pavel Smolka, Ph. D., předseda

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Mgr. Šárka Plačková, místopředsedkyně

Za pedagogické pracovníky: Iveta Koperová 

 

Kontakt: skolskarada@skolasilherovice.cz