Školné, platby

Školné, částku 200 Kč, v mateřské škole vybírá paní Jarmila Adamczyková vždy do 15. dne v měsíci.

 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice,
příspěvková organizace
Kostelní 230
Šilheřovice, 747 15

První stupeň

Druhý stupeň