Školné, platby

Školné, částku 300 Kč, v mateřské škole vybírá paní Jarmila Adamczyková vždy do 15. dne v měsíci.